METKAn sanakirja

Mitkä sitsit? Mikä vuosijuhla? Opiskelijaelämän aloittamiseen liittyy paljon uusia asioita ja myös useita uusia sanoja. METKAn laatima sanakirja auttaa opiskelijaelämän alkuun.

Ainejärjestö = Korkeakoulussa toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää saman oppiaineen tai alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja ja järjestää toimintaa. Metropoliassa toimivia ainejärjestöjä ja kiltoja kutsutaan yleisnimityksellä opiskelijayhdistys eli opy.

Alumni = Jossakin oppilaitoksessa aiemmin opiskellut henkilö. Sana alumni on alun perin monikkomuoto latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia, kasvattia tai oppilasta. Usein myös yhdistyksen tai opiskelijakunnan hallituksessa toiminutta kutsutaan alumniksi.

Amme = Palvelu, jossa Metropolian opiskelija voi vaihtaa salasanansa.

AOK = Automaatio-opiskelijoiden kilta ry on Myyrmäessä toimiva sähkö- ja automaatio-opiskelijoiden opiskelijayhdistys.

Appro = Baarikierros, jossa kerätään leimoja appropassiin juomalla juomia tai joissakin tapauksissa suorittamalla erilaisia tehtäviä. Approilla on yleensä suoritusrajat, jonka suoritettuaan saa haalarimerkin. Approilla voi juoda myös alkoholittomia juomia.

Break Pro = Taukoliikuntasovellus, jonka Metropolian opiskelijat voivat ladata puhelimelleen ilmaiseksi.

Demoni ry = Metropolian kulttuurialojen opiskelijayhdistys. Demoni ry toimii Arabian kampuksella.

Edaattori = Edustajiston jäsen

Edunvalvonta = Opiskelijoiden etujen ajamista. Edunvalvontaan kuuluvat esimerkiksi opintojen ongelmiin puuttuminen sekä vaikuttamistyö päättäjien suuntaan.

Edustajisto = Vuosittain vaaleilla valittava joukko, joka päättää opiskelijakunnan tärkeimmistä linjoista, kuten vaikkapa jäsenmaksun suuruudesta. METKAn edustajistossa on 25 jäsentä ja korkeintaan 25 varajäsentä.

Edustajistovaalit = Vaalit, joilla edustajisto valitaan. Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on äänioikeus vaaleissa. Vaalit järjestetään vuosittain yleensä loka-marraskuussa.

ESN Metropolia = Erasmus Student Network Metropolia. Kansainvälisten opiskelijoiden etuja ajava opiskelijajärjestö.

Exam = Sähköinen tenttijärjestelmä. Tenttiminen tapahtuu tenttitilassa eli tenttiakvaariossa, josta opiskelija varaa itselleen sopivan tenttiajan. Tenttiakvaariossa on tietokoneet tentin tekoa varten ja tallentava kameravalvonta.

Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija.

Fuksiaiset = Uusien opiskelijoiden ryhmäytymistapahtuma. Fuksiaiset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä yleensä helmikuussa ja syksyllä yleensä syyskuussa. Fuksiaisissa kierretään rasteja oman opiskeluryhmän kanssa suorittaen hauskoja tehtäviä.

GDPR = General Data Protection Regulation eli EU:n määräämä säännös siitä, miten henkilötietoja käsitellään. Lyhyesti GDPR tarkoittaa, että henkilötietojen kerääjällä, kuten METKAlla tulee aina olla syy, miksi jokin tieto kerätään ja säilytetään. Henkilöllä on aina oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on kerätty ja vaatia myös niiden poistoa rekisteristä.

Gooni ry = Maanmittauksen opiskelijoiden oma yhdistys.

Hallitus = METKAlla, kuten monilla muillakin organisaatioilla on hallitus. Hallituksen kokoonpanon päättää edustajisto. Hallitus toteuttaa edustajiston päättämiä asioita.

Helpdesk = Palvelu, joka auttaa puhelimitse tai verkossa kaikissa Metropolian IT-asioihin liittyvissä asioissa. Tunnetaan myös nimellä Helppari.

HOPS = Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Monet opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, mutta toisilla voi olla esimerkiksi toinen korkeakoulututkinto pohjalla, jolloin hyväksiluvut saattavat muuttaa opintojen sisältöä. Silloin HOPS on tarpeen.

HTO = Helsingin Tekniikan Opiskelijat ry. Karamalmin, Myyrmäen ja Myllypuron kampuksilla toimiva opiskelijayhdistys. Jäsenkelpoisia ovat kaikki Metropolian tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat.

HyMy-kylä = Hyvinvointipalveluja, kuten fysioterapeutin tai optikon palveluita tarjoava toimija, jossa Metropolian opiskelijat harjoittelevat opettajan valvonnassa ammatillisia taitojaan sekä ihmisten kohtaamista.

Häirintäyhdyshenkilö = METKAn koulutettu henkilö, jonka puoleen voit kääntyä, jos olet kohdannut itse häirintää tai olet havainnut häirintää Metropoliassa tai METKAn toiminnassa.

Innovaatioprojekti = Kaikille Metropolian opiskelijoille pakollinen opintojakso, jossa usein monialaisen ryhmän kanssa tehdään jonkinlainen innovatiivinen projekti.

Jobiili = Palvelu, josta sosiaali- ja terveysalan opiskelijat varaavat harjoittelupaikkoja

Jobteaser = Uraportaali, joka ohjaa työnhaun jokaisessa vaiheessa. Portaaliin on koottu avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja sekä vinkkejä uralla etenemiseen.

KaMA = Karamalmin aineopiskelijat ry. Karamalmin kampuksella opiskelevien oma opiskelijayhdistys.

Kide.App = Mobiilisovellus, josta lähes kaikki liput opiskelijatapahtumiin ostetaan. Kide.Appiin voit myös liittää METKAn jäsenyyden ja ostaa jäsenhintaisia lippuja.

Kilta = Yleinen nimitys teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden eli teekkareiden ainejärjestölle. Myös Metropoliassa on pari kiltaa.

Liikuntapassi = Zonen pankkikortin kokoinen kortti, jolla pääset sisään kuntosaleille sekä ryhmäliikuntatunneille. Kortin saat M-pisteeltä, jos jäsenyytesi on voimassa.

M-piste = Jäsenpalvelupiste, josta voit noutaa esimerkiksi liikuntapassin sekä tulla ostamaan haalarimerkkejä. M-piste löytyy jokaiselta kampukselta ja ne ovat kukin auki yleensä kerran viikossa.

MErkka = Metropolian ammatillinen erityisopettaja.

METKA = Sinun opiskelijakuntasi! Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta.

Metku = METKAn oranssi maskottikissa.

Metka Gaala = METKAn vuosijuhlaa kutsutaan joskus myös tällä nimellä.

MetroSport = Syksyisin järjestettävä liikunnallinen ilmainen tapahtuma kaikille Metropolian opiskelijoille. MetroSportissa pääsee testaamaan uusia lajeja ja tutustumaan erilaisiin hyvinvointitoimijoihin.

Moodle = Alusta, jolla suurin osa opiskelumateriaaleista ja tehtävistä on.

MYRO = Myllypuron rakennusalan opiskelijat ry, raksa-alan oma opiskelijayhdistys.

MysteRy = Myllypuron sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat ry. MysteRy edustaa kaikkia sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoita Metropoliassa.

Neuvottelukunta = Jokaisella tutkinnolla on oma neuvottelukunta. Ne koostuvat Metropolian henkilöstöstä, työelämän edustajista sekä opiskelijaedustajista. Tarkoituksena on kehittää opetusta ja erityisesti sen työelämävastaavuutta.

Oikeusturvalautakunta = Lautakunta joka käsittelee erityisesti opiskelijavalintoihin ja lisäaikahakemuksiin liittyviä asioita. Jäseninä on Metropolian henkilöstöä, opiskelijajäsen sekä asiantuntijajäsen METKAsta.

OLL = Opiskelijoiden Liikuntaliitto on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL:n tavoite on, että opiskelijat liikkuvat hyvinvointinsa ja terveytensä kannalta riittävästi.

OMA = Kaikkien Metropolian opiskelijoiden ja henkilökunnan tietopankki. OMAsta löytyvät koulua koskevat uutiset, opiskelijan työkalut, yhteystiedot ym.

Opintojakso = Kursseista käytetään nimitystä opintojakso.

Opiskelija – ja hakijapalvelut = Auttavat jokapäiväisissä opiskeluun liittyvissä asioissa neljällä kampuksella sekä verkossa. Opiskelija- ja hakijapalveluista saat esimerkiksi opintosuoritusotteen sekä selvität opiskeluoikeuteen liittyviä asioita.

Opiskelijaedustaja = Edustaa opiskelijoita eri päätöksentekoelimissä ja työryhmissä. Opiskelijaedustajia nimetään esimerkiksi Metropolia Oy:n hallitukseen ja jo aiemmin mainittuihin neuvottelukuntiin.

Opiskelijahaalarit = Niistä opiskelijan tunnistaa! Haalareihin kerätään merkkejä tapahtumista ja niitä voi koristella lukuisilla eri tavoilla. Metropoliassa haalareiden myynnistä vastaavat opiskelijayhdistykset.

Opiskelijakunta = Opiskelijakunta on lakisääteinen julkisyhteisö, jonka jäseninä voivat olla ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijakunta toimii jäsentensä yhdyssiteenä sekä pyrkii edistämään opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden asemaa. Opiskelijakunta on rinnastettavissa ylioppilaskuntaan, vaikka ne toimivatkin hieman eri tavoin.

Opiskelijayhdistys = Metropoliassa toimii opiskelijayhdistyksiä yhteistyössä METKAn kanssa. Opiskelijayhdistykset toimivat yhden tai useamman kampuksen alueella ja hoitavat niissä paikallista edunvalvontaa sekä järjestävät toimintaa opiskelijoille. Opiskelijayhdistykseltäsi voit esimerkiksi tilata haalarit ja osallistua paikalliseen toimintaan.

Opku = Opiskelijakunnan lyhenne.

Opku+ = Useamman opiskelijakunnan muodostama yhteistyöryhmä. Opku+:aan kuuluvat METKAn lisäksi opiskelijakunnat Helga, Laureamko, ASK, TUO, Humako, O’Diako ja JAMKO. Yhteistyön ansiosta METKAn jäsenet pääsevät esimerkiksi näiden opkujen järjestämiin tapahtumiin alennettuun jäsenhintaan.

OPS = Opetussuunnitelma, jonka mukaan tutkinnon sisältö muodostuu.

Opy = Opiskelijayhdistyksen lyhenne.

Peritia Vestio ry = Metropolia Ammattikorkeakoulun vaatetusalan opiskelijayhdistys.

Pivo = Sovellus, jonka kautta METKAn jäsenet saavat useita etuja. Pivosta löytyy myös opiskelijakortti.

RAK = Rakennusarkkitehtikilta ry. Rakennusarkkitehtiopiskelijoiden oma yhdistys.

SAMOK = Suomen ammattikorkeakoulujen liitto SAMOK toimii opiskelijakuntien kattojärjestönä Suomessa. SAMOK tekee paljon valtakunnallista vaikuttamista opiskelijoiden hyväksi.

Sitsit = Pohjoismainen akateeminen opiskelijatapahtuma, joissa syödään ja lauletaan juomalauluja sekä joissain tapauksissa seurataan ohjelmaa ja pidetään puheita. Sitseillä on yleensä jokin aihe tai teema, jonka mukaan voi tai pitää pukeutua.

SORA = Ratkaisuja soveltumattomuuteen. Työelämän ja opiskeluympäristön turvallisuuden parantamiseksi säädetty niin kutsuttu SORA-lainsäädäntö koskee opiskeluun hakeutumista sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista. SORA-lainsäädäntö antaa koulutuksen järjestäjälle ja korkeakoululle mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus tapauksissa, joihin liittyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Speksi = Speksi on interaktiivista improvisaatioteatteria, jossa yhdistyvät musiikki- ja tanssiesitykset sekä yleisön osallisuus. Spekseissä yleisö voi esimerkiksi huutaa “Omstart!”, jolloin huutoa edeltävä kohtaus näytellään uudestaan. Myös METKAlla on oma speksi!

TKI = Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Trombi = Tradenomiopiskelijat Metropolian Bisnes Intellektuaalit ry. Tradenomiopiskelijoiden oma yhdistys, toimii Myyrmäessä.

Tukipalvelut = Metropolia tarjoaa useita tukipalveluita opintojen aikana. Näitä ovat esimerkiksi kuraattorin tai opintopsykologin palvelut. Metropoliasta löytyy myös esimerkiksi oppilaitospappeja ja ammatillisia erityisopettajia.

Turnitin = Alusta, jonka kautta opinnäytetyöt ja joskus myös muut opiskeluun liittyvät tehtävät palautetaan. Tarkoituksena on estää plagiointi.

Tutkintosääntö = Ohjenuora, jonka mukaan sekä henkilöstö, että opiskelijat toimivat. Tutkintosäännössä on esimerkiksi määritelty, missä ajassa arvosanat täytyy antaa opintojakson päättymisen jälkeen.

Tutkintolautakunta = Lautakunta joka käsittelee erityisesti valituksia arvosanoista ja vilppitapauksia. Jäseninä on Metropolian henkilöstöä, opiskelijajäsen sekä asiantuntijajäsen METKAsta.

Tutor = Ohjaaja, tuki ja tietopankki uusille opiskelijoille. Metropoliassa METKA kouluttaa kaikki tutorit tehtäväänsä ja he auttavat opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa ensimmäisen lukukauden ajan.

Tuudo = Mobiilisovellus, josta löytyy kootusti tietoa Metropoliasta. Esimerkiksi kampusten kartat löytyvät sovelluksesta.

TXO = Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys- ja hoitoalan opiskelijat ry. TXO on sairaanhoitajapohjaisten alojen opiskelijoiden oma yhdistys.

Vuosijuhla = Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään ja juodaan hyvin, kuullaan puheita ja nähdään palkitsemisia. Vuosijuhlille pukeudutaan yleensä tummaan pukuun tai iltapukuun.

UIO = Uudenmaan Insinööriopiskelijat ry. Metropoliassa toimiva tekniikan ja liikenteen alan opiskelijayhdistys. UIO toimii Karamalmilla, Myyrmäessä ja Myllypurossa ja on myös Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistys.

Viestikissa = METKAn sivuilta löytyvä viestintäkanava. Viestikissan kautta voit antaa palautetta opetuksesta tai opiskelutiloista, kertoa kiusaamis- tai häirintätilanteesta jne. Viesteihin vastaa METKAn edunvalvontatiimi.

World Student Capital = Pääkaupunkiseudun opiskelijat ry. WSC teettää Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen, viestii ja vaikuttaa luodakseen maailman parhaan opiskelijametropolin. Yhdistys koostuu pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnista.

YAMK = Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Metropolia tarjoaa useita YAMK-opintoja. Niihin päästäkseen on oltava suoritettuna alempi AMK-tutkinto sekä kerrytettynä muutama vuosi työkokemusta.

YTHS = Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, joka huolehtii opintojen ajan kaikista terveyspalveluista. YTHS-maksun maksamalla pääset esimerkiksi YTHS:n hammaslääkärille.

Zone = Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen yhteiset Zone-liikuntapalvelut ovat toimineet vuodesta 2017. Liikuntapalvelujen tehtävänä on korkeakouluyhteisön liikuttaminen sekä korkeakoulujen arkiaktiivisuuden lisääminen.

This post is also available in English.