Edustajistovaalit

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA järjestää vuosittain edustajistovaalit. Edustajistovaaleilla valitaan METKAlle 25 edustajiston jäsentä sekä korkeintaan 25 varajäsentä. Lue lisää edustajiston tehtävistä.

Kuka päättää, mitä opiskelijakunta tekee?

Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka vaalisivuilla olet nyt. Edustajisto koostuu 25 varsinaisesta ja enintään 25 varajäsenestä, jotka valitaan vuosittain edustajistovaaleilla. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet.

Edustajistolla on päätäntävalta taloudesta, strategiasta ja toimintasuunnitelmasta sekä merkittävistä päätöksistä opiskelijakunnan vuosittaisessa toiminnassa.

Edustajiston päätökset toteuttaa METKAn hallitus, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus myös raportoi toimintasuunnitelman, talousarvion ja strategian käytännön toteutuksesta edustajistolle.

METKAlla on myös palkattuja asiantuntijoita tukemassa edustajiston ja hallituksen työtä.

Vaalikuulutus

Asetu ehdolle

Miten asetun ehdolle?

Asetu ehdolle METKAn edustajistovaaleihin 11.10.2022 mennessä.

Vaatimukset ehdolle asettumiseen:

 • METKAn jäsenyys syyslukukaudelle 2022
 • Yhdellä ehdokasilmoituslomakkeella voi ilmoittaa vain yhden ehdokkaan
 • Ehdokasilmoituksen tunnus ei saa olla loukkaava, kaupallinen tai muuten sopimaton
 • Ehdokas vakuuttaa asettuvansa ehdolle omasta tahdostaan ja vakuuttaa olevansa vaalikelpoinen (eli opiskelijakunnan jäsen)

Ehdokkaat voivat myös perustaa vaaliliiton ja vaaliliitot voivat perustaa keskenään tai yksittäisen ehdokkaan kanssa vaalirenkaan

Vaaliasiakirjat on jätettävä vaalilautakunnalle viimeistään 11.10.2022 kello 23.59

Ehdolle asettuessasi sinun on päätettävä, asetutko ehdolle sitoutumattomana ehdokkaana vai liitytkö vaaliliittoon, jonka muodostaa kaksi (2) tai useampi ehdokas. Vaaliliittoon kuulumalla parannat mahdollisuuksiasi päästä läpi vaaleista, sillä edustajistovaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa eli liitossa olevien äänet lasketaan yhteen ja sen pohjalta muodostetataan suhdeluku jokaiselle ehdokkaalle.

Tämän lisäksi vaaliliitot ja / tai sitoutumattomat ehdokkaat voivat muodostaa keskenään vaalirenkaan. Tämä parantaa pienten listojen ja / tai sitoutumattomien ehdokkaiden mahdollisuuksia vaaleissa suhteessa isompiin liittoihin. Tarkempaa tietoa vaaliliittojen ja -renkaiden toiminnasta löydät alempaa

Toimi siis seuraavasti:

1. Tee päätös lähteä ehdokkaaksi

2. Päätä lähdetkö sitoutumattomana ehdokkaana vai osana vaaliliittoa

2.1 Päättäessäsi lähteä liiton ehdokkaaksi ota yhteyttä vaaliliiton vaaliasiamieheen

2.2 Päättäessäsi lähteä sitoutumattomana täytä ehdokasilmoitus

3. Tee kampanja ja voita vaalit!

HUOM! Vaalilautakunta päivittää vaalisivuille kaikki virallisesti perustetut ja tietonsa luovuttavat vaaliliittojen vaaliasiahenkilöt, jotta potentiaaliset ehdokkaat voivat ottaa kiinnostaviin liittoihin yhteyttä. Jos oman alasi vaaliliittoa tai haluamaasi poliittista vaaliliittoa ei ole vielä virallisesti perustettu, kannattaa tiedustella oman koulutusalan tai kampuksen opiskelijayhdistyksiltä, miten voit päästä mukaan vaaliliittoihin, tai olla yhteydessä omaksi kokemansa puolueen paikallistoimijoihin, joilla voi olla tietoa poliittisista vaaliliitoista.

Mitä edustajistossa toimiminen tarkoittaa?

METKAn edustajisto on opiskelijakunnan lakisääteinen toimielin, joka käyttää ylintä päätäntävaltaa opiskelijakunnan asioista. Se koostuu 25 varsinaisesta edustajiston jäsenestä ja enintään 25 varajäsenestä, jotka on valittu yleisellä jäsenäänestyksellä ehdolle asettuneiden keskuudesta. Edustajiston tehtävinä on muun muassa päättää opiskelijakunnan strategisesta linjasta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä antaa päätöksiä isoista asioista kuten opiskelijakunnan hallituksen valinnasta ja investoinneista sekä muutoksista opiskelijakunnan linjaan.

Edustajistotyö ei kuitenkaan ole täysipäiväinen luottamustoimi. Edustajisto kokoontuu vuoden aikana yleisesti noin kerran kahdessa kuukaudessa poislukien kesäkuukaudet eli vuoden aikana kokouksia kertyy yleensä viidestä seitsemään. Kokoukset ovat kestoltaan muutaman tunnin mittaisia ja ne järjestetään pääasiassa ilta-aikaan jollakin Metropolian kampuksista. Edustajiston jäsenten tärkein tehtävä onkin pysyä yleisesti kärryillä opiskelijakunnan toiminnasta ja valmistautua kokouksiin huolella, mahdollisesti oman vaaliliiton edustajien kanssa, jotta liiton näkemykset ovat yhteneväiset.

Ehdolle asettumista ja edustajistotyötä ei todellakaan kannata pelätä! Kyseessä on erinomainen keino kartuttaa kokemusta ja omaa osaamista suomalaisesta järjestökentästä ja päästä vaikuttamaan opiskelijakunnan toimintaan erittäin konkereettisella tasolla – edustajistossa juuri sinä päätät siitä mitä METKA tekee ja mihin se käyttää opiskelijoiden suomaa valtaa ja rahaa!

Edustajistokausi on kalenterivuoden mittainen ja seuraava alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2023.

Äänestäminen

Äänioikeus

Edustajistovaalissa on äänioikeus jokaisella opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen 31.10.2022 kello 12:00 mennessä suorittaneella opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Äänestäminen

Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestystavalla 2.11. klo 12:00 – 9.11.2021 klo 12:00 välisenä aikana.

Äänten laskeminen

Vaalitulos lasketaan vertauslukujen perusteella. Vaaliliittoon ja/tai vaalirenkaaseen kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on ehdokkaan lopullinen vertausluku.

Vaaliliittoihin ja -renkaisiin kuuluvat ehdokkaat järjestetään äänimääränsä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Vaaliliiton tai -renkaan ensimmäiselle ehdokkaalle merkitään vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen.

Lopuksi kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Saman lopullisen vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee vaaliliiton sisällä laskettu vertausluku.

Henkilökohtaisen äänimäärän tai vertausluvun ollessa sama, ehdokkaiden keskinäinen järjestys arvotaan. Valituiksi julistetaan suurimman lopullisen vertausluvun saaneesta ehdokkaasta lähtien niin monta kuin vaalissa on täytettäviä paikkoja.

Lisäksi edustajistovaalissa julistetaan varajäseniksi ei-valituksi tulleet ehdokkaat vartailuluvultaan suurimmasta alkaen, siten että varajäseniä voi olla enintään yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä.

Ehdokkaat

METRO – Metropolian Tradenomiopiskelijat / Haluan Päättää – HP

2 – Miitta Vahvelainen

Yhteisöllistä yhteisöllisyyttä yhdessä

Mikään ei muutu jos mitään ei muuteta. Tällä mentaliteetilla lähden kohti edustajistoa haettuani kokemusta METKAn hallituksesta vuoden 2022.

3 – Catherine Gallego

Ei se määrä, vaan se laatu.

2. vuoden liiketalouden opiskelija, jolla on jo vuoden kokemusta erilaisista aktiivitoimista. Uskon kokemusteni tuovan näkökulmaa päätöstenteossa.

4 – Tuomas Suppa

Vino est optio-viini on valinta

Kevyesti iäkkäämpi tradenomiopiskelija Tuomas tässä hei. Mä olen lähtenyt edustajistovaaleihin sen takia että mua kiinnostaa alkoholittoman tapahtumapuolen jutut, ja toivon että niihin saatais koko Metropoliaan riippumatta alasta. Olen kiinnostunut niin ehdottaa niitä kuin toteuttaa. Metkan suuret linjat kiinnostaa ja myös jäsenyyden houkuttelevammaksi tekeminen. Oon toiminut ennenkin ainejärjestössä ja viihdetoiminnassa, niin uskoisin olevani kokenut ja myös istuntoihin tottunut edustaja. Äänestämällä saat tyypin, jolta voi tulla kysyy että mikä kumma Metka ja mitä te siellä teette kokouseväiden .utustelun ulkopuolella.

Metropolian tekniikka – META / Haluan Päättää – HP

5 – Axel Kupias

Tulevaisuus alkaa äänestä

Visionääri

6 – Chi-Fai Lay

Haiyaa!

Hei olen Chi-Fai Lay, paremmin tunnettu nimellä Chiffe. Opiskelen konetekniikkaa kolmatta vuotta ja toimin tällä hetkellä UIO:n hallituksessa edunvalvonnassa sekä UIOTUS-lehden toimittajana. Lisäksi löytyy paljon aktiivitoimintaa opiskelijapiireistä ja tutorointia on kaksi kautta takana eli kaikkea nähty ja asioista tiedetään.

7 – Pauli Nohynek

EdunValvonta on siististi cool

Pauli Nohynek kolmannen vuoden Sähkö- ja automaatiotekniikanalan opiskelija Metropoliasta.

8 – Olli Mäki-Petäys

Kehitetään bioteknologiaa, kasva mukana

9 – Alex Ounasvuori

10 – Antti Kokkonen

Ehkä vielä kaksi (3) vuotta.

Kokenut konetekniikan opiskelija. Osaan piirtää ilmapalloon kissan tai kirahvin.

11 – Santeri Hietanen

Muutos alkaa äänestä

Nyt on muutosten aika. METKAn tulee muuttua yhteiskunnan muuttuessa. Olen kuluneena vuotena edustajiston varapuheenjohtaja ollut tekemässä sääntöjen kokonaisvaltaista uudistamista ja nykyään meillä on yhdistetty erilliset ohjesäännöt yhdeksi selkeäksi hallinto-ohjesäännöksi. Muutoksen myötä perussääntö ei enää syrji poissa olevaksi ilmoittautuneita. Jos haluat edustajaksi henkilön, joka tekee jatkossakin töitä tasa-arvon eteen, äänestä minua.

Ehdokoas: Erika Väljä

12 – Erika Väljä

 

Opiskelevat Kokoomuslaiset

13 – Kaisa Manner

Kuha kasas pysyy!

Toisen vuoden ajoneuvotekniikan opiskelija, joka on kiinnostunut METKAn kehittämisestä opiskelijalähtöisemmäksi.

14 – Nea Nättinen

One more year

Liian monennen vuoden sosionomiopiskelija, kenen sydäntä lähellä on opiskelijapolitiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ympäri vuorokauden työt Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtajana.

15 – Lotta Mikkonen

Olen 21-vuotias kansainvälisen liiketalouden opiskelija Helsingistä. Politiikka ja vaikuttaminen ovat aina olleet mielenkiintoni kohteita, jo yläasteesta lähtien.

 

Poikkipuu

16 – Tia Tast

Anarkiaa & rappiota suoraan Hämeentieltä

Moro! Oon Tia, opiskelen kolmatta vuotta graafista suunnittelua. Olen kaikennäköisessä opiskelijamenoissa mukana ja meikän voikin bongata tapahtumissa tai hajoilemassa Arabian kampuksella. Olen vannoutunut poikkitieteellisyyden tukija ja haluan edistää kaikkien tutkintojen ja kampusten etua.

17 – Tekla Kosonen

Kokemusta, innostusta ja osaamista!

Moi! Olen Tekla Kosonen, pitkän linjan opiskelijaliikeaktiivi ja kokenut järjestötoimija. Tällä hetkellä toimin METKAn kattoliitossa Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKissa hallituksen jäsenenä ja lisäksi kesästä 2022 olen toiminut opiskelijaedustajana Metropolia Oyn hallituksessa. Aiempaa taustaa minulla on METKAn hallituksesta ja puheenjohtajana vuosina 2020 ja 2021. Olen myös tänä vuonna toiminut edustajistossa aktiivisesti. Minua äänestämällä saa edustajistoon siis paljon osaamista ja myös historianäkökulmaa paketoituna ratkaisuhenkiseen innostujaan. Opintoja on vielä jäljellä ja samoin halua edistää opiskelijoiden asiaa!

18 – Daniel Leinonen

Olen Daniel. Opiskelen 3 vuotta electronics

19 – Tiia Tuomaala

Kokemuksella kohti parempaa vaikuttamista

Hei! Olen Tiia, 21-vuotias neljännen vuoden laboratorioanalytiikan opiskelija. Olen toiminut laajasti monissa eri aktiivihommissa. Tänävuonna olen ollut mm. ensimmäistä vuotta edustajiston jäsenenä, vaalilautakunnan varapuheenjohtajana, oikeusturvalautakunnan varaopiskelijaedustajana, sekä toista vuotta Helsingin Tekniikan Opiskelijat – HTO ryn hallituksessa. HTOssa tämän vuoden vastuualueisiin on kuulunut varapuheenjohtajuus, kulttuuri, edunvalvonta, sekä HDMI. Omat aktiivihommat aloitin vertaistutorina, kuten moni muukin. Sieltä kuitenkin ammensin itseeni energiaa lähteä ajamaan laboratorioanalytiikan asioita parempaan suuntaan. Siinä olen onnistunut jo hoitamaan omat alkuperäiset tavoitteeni, mutta edunvalvonta ei koskaan lopu, jonka takia pyrin vielä yhdelle kaudelle edustajistossa.

20 – Justus Kalliokoski

Kuka muu muka

Olen toisen vuoden apuvälinetekniikan opiskelija. Olen Myllypuron Sosiaali- ja Terveysalan opiskelijat Ryn eli MysteRyn puheenjohtaja. Olen toiminut myös tutorina.

21 – Lari Koskinen

Taking action, getting results

Olen 3. vuoden Energia- ja ympäsristötekniikan opiskelija. Toimin vuonna 2022 METKAn Liikunta-, Kerho-, Yritysyhteistyö-, YTHS-, HOAS-, Hanke- ja Edustajistovaalivastaavana. Tehdään yhdessä vuodesta 2023 opiskelijatoiminnan parasta. // I am a 3rd year energy and enviormental technology student. In 2022 I was the METKA board member in charge of sports, clubs, business cooperation, FSHS, HOAS, projects and representative council elections. Let’s make the year 2023 the best students have seen.

22 – Adel Rizvi

Taking actions, Getting results

Hi, I am Adel Rizvi. Final year nursing student. I have a really wide range of experience from the student active world.

23 – Essi Aarnio

AMKissa voi olla kivaa!

Aloitin sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot Metropoliassa tammikuussa 2020, ja opiskelija-aktivismi imaisi minut heti mukaansa. Päädyin tutoriksi, tutorvastaavaksi ja yhdistystoimintaan, lopulta Automaatio-opiskelijoiden killan puheenjohtajaksi.Tällä hetkellä vietän äitiysvapaata opinnoista esikoiseni kanssa, mutta opiskelijaelämä on pysynyt lähellä sydäntäni. Täten asetun ehdolle METKAn edustajistoon 2023. Opiskelijatoiminnassa minulle ehdoton ykkönen on jäsenistö! Kaikessa toiminnassa tulee pitää mielessä, mitä varten tätä duunia painetaan, ja se on opiskelijat. Myös poikkitieteellisyys on iso rikkaus, ja siksi vaaliliittoni on Poikkipuu jonka edustajana tahtoisin tuoda edustajistoon kehittävää keskustelua ja intohimoa opiskelijaelämää kohtaan.

24 – Maini Tran

Poikkitieteellisyys on rikkaus

Kolmannen vuoden digitaalisen muotoilun opiskelija. Toimin tällä hetkellä Demoni ry:n hallituksessa tapahtumavastaavana ja toimin myös tutorvastaavana Arabian kampuksella.

25 – Henna Vasenius

Poikkipuussa on hyvä roikkua (:

Moi! Oon Henna, 4. vuoden bio-ja kemiantekniikan opiskelija. Aktiivitoiminnassa aloittelen nyt jo kolmatta vuotta, ja mulla on kokemusta muun muassa tutoroinnista, edunvalvonnasta, viestinnästä ja tapahtumien järkkäämisestä. Edustajistoon haen nyt ekaa vuotta, ja uskon että mun aktiivikokemus ei tässä hommassa mene hukkaan. Nähdään edarissa!

26 – Lilli-Mari Häyhänen

Sopivasti poikkiteloin myötävirrassa kohti parempaa opiskelijaelämää!

Hei! Olen 32-vuotias kolmannen vuoden tieto-ja viestintätekniikan opiskelija ohjelmistotuotannon pääaineesta. Olen edustajiston jäsen kuluvalla toimikaudella ja haen jatkokautta. Minulla on laajasti kokemusta opiskelijavaikuttamisesta mm. opiskelijakunnan ja opiskelijayhdistyksen hallitushommista, sekä opiskelijaedustajuudesta mm. Metropolian hallituksessa, tutkintolautakunnassa ja erilaisissa työryhmissä. Edunvalvonta on ehdoton lempilapseni ja minulla on uskallusta tuoda ilmi mielipiteeni yhteisten asioiden edistämisestä, kuitenkin perustellen aina näkemykseni. Minulla on laajasti näkemystä ja kokemusta sääntöjen lukemisesta ja laatimisesta, sekä lakien ja asetuksien tulkinnasta. Tule ihmeessä nykäisemään hihasta jos haluat tietää lisää!

27 – Lauri Ylönen

Edustajistoon tarvitaan sähköä.

Olen toisen vuoden automaatiotekniikan opiskelija. Toimin automaatio-opiskelijoiden killan hallituksessa yritysvastaavana.

28 – Pauliina Tuominen

Jokaisen opiskelijan sana on tärkeä!

Oon Pauliina, Helsingin Kalliossa asuva kolmannen vuoden Tieto- ja viestintätekniikan opiskelija pääaineena Hyvinvointi- ja terveysteknologia. Kun opiskelujen taival Metropoliassa alkoi syksyllä 2020, on niin sydän, kuin koko keho vetänyt mukanaan kehittämään ja rakentamaan yhteisöllisyyttä ja parempaa Metropoliaa meille jokaiselle opiskelijalle. Joka vuosi tähän pisteeseen saakka oon päässyt tekemään, kokemaan ja näkemään niin useamman kauden tutorointia, tutorvastaavuutta vuonna 2022 ja vuonna 2021 opiskelijayhdistyksen hallitustoimintaa Helsingin Tekniikan Opiskelijat – HTO ry:n sidosryhmä- ja tapahtumavastaavana. Kaikkein upeinta on päästä vaikuttamaan Metropolian tulevaisuuteen ja tehdä Metropoliasta parempi paikka jokaiselle, niin uudelle kuin vanhemmalle opiskelijalle.

29 – Aaro Yli-Öyrä

One more year!

Olen 5. vuoden tiviopiskelija ja jonkinasteinen järjestöjäärä 😀 Koko opiskeluaika on oltu jossain järjestössä fuksisyksyä lukuunottamatta. Vahvuuksiani on yhteisöllisyys, sidosryhmätoiminta ja poikkitieteellisyys.Kuluvan vuoden olen ollut METKAn hallituksessa päävastuillani jäsenpalvelut, sidosryhmät ja Raflarumba-appro. Alkuvuoden olin myös edunvalvontatiimissä, ja olen myös puuhaillut tapahtumissa taustalla.
//
I’m a 5th year IT-student and I’ve been in an organization the whole time I’ve been studying, with the exception of freshman fall. This past year I have been on the board of METKA, with my main responsibilities being member services and Raflarumba-appro. At the beginning of the year, I was also in the advocacy team, and I have also been involved in events in the background.

30 – Atte Kolehmainen

For a Better Tomorrow

Olen ännännen vuoden tradenomiopiskelija. Minulla on kokemusta METKAn hallitustoiminnasta, sekä muusta poliittisesta toiminnasta. Tahdon toiminnallani vaikuttaa paremman Metropolian puolesta, niin suomalaisen kuin myös kansainvälisen linjan opiskelijoille, sekä vaihtareille.
//
I’m a BBA student of umpteenth year. I’ve got experience of both METKA board and other political activities. I want to make Metropolia better for everyone, including the international students, exchange students and the Finnish side.

31 – Teemu Kokkonen

Ajamassa sinua tulevaisuuteen

Hei, olen Teemu ja toimin vuoden 2022 edustajiston puheenjohtajana. Koen, että aikani ei ole vielä täynnä edarissa ja koen vielä kovaa tunteenpaloa edarissa toimimista kohtaan.

32 – Aatu Pulkkinen

Sidehustleja, tekniikkaa ja poikkitieteellisyyttä sopivassa paketissa.

Ei aiempaa kokemusta edarista, mutta ollut kahtena vuonna opiskelijayhdistysten hallituksessa ja yhtenä vuonna HOASin asukastoimikunnssa. Itsejulistettu tutor-veteraani (kolmet fuksit ja kahdet vaihtarit takana). Insinöörimäinen ja tietotekniikkaan nojaava, mutta vahvasti poikkitieteellisyyden puolella. 🙂

33 – Juho Huti

Rehti tyyppi isolla hymyllä

Hei! Olen Juho, kolmannen vuoden sähkövoimatekniikan opiskelija Myyrmäen kampukselta. Opintojen lisäksi olen jo vuodesta 2020 toiminut tutorina sekä vertais-, että vaihtaripuolella, sekä toiminut tapahtumavastaavana AOK ry:ssä tämän kuluneen vuoden. Lisäksi kesällä hyppäsin edustajistoon varajäseneksi täydennyshaussa. Seuraavalla kaudella edustajistoon toisin kokemustani aktiivitoiminnasta, sekä rehtiä ja tavoitteenmukaista päättämistä.

34 – Olli-Pekka Turunen

Valitse OP, ja saat iloa elämään

Moro oon OP, opiskelen neljättä vuotta Rakennustekniikkaa. Olen toiminut MYRO:n hallituksessa usean vuoden aktiivisena, erilaisten luottamustoimien parissa. Haluaisin uusia kokemuksia, sekä ajaa Metropolian opiskelijoiden asioita laajemmalla näkökulmalla.

35 – Henri Van De Coevering

Poikkitieteellisen, kansainvälinen ja tasa-arvoisen metropolian puolesta.

Moikka, olen Henri Van De Coevering kolmannen vuoden energia- ja ympäristötekniikan opiskelija. Olen toiminut METKAn tutorina ja tutorvastaavana yhdenkauden. Haluan parantaa kansainvälisten opiskelijoiden asemaa Metropoliassa ja parantaa poikkitieteellisyyttä.

36 – Juuli Ärttö

Metropolia voi lähtee miusta, mut mie en voi lähtee Metropoliasta

Olen ensimmäisen vuoden toimintaterapiaopiskelija, mutta olen ollut talossa vuodesta 2018 asti. Olen valmistunut aikaisemmin sosionomiksi ja päätin lähteä kehittämään itseäni tuttuun ja turvalliseen Metropoliaan. Olen toiminut tutorina sekä opiskelijayhdistystoiminnassa Myllypuron sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat ry:ssä vuodesta 2019, joten minulla löytyy vankkaa kokemusta muun muassa talousvastaavan ja varapuheenjohtajan roolien kautta. Haluan osaltani olla mukana vaikuttamassa opiskelijoille tärkeisiin asioihin sekä heidän hyvinvointiinsa Metropoliassa.

Vaaliliitot- ja renkaat

Vaaliliitot 2022

Alle tulee tietoa vuoden 2022 edustajistovaalien vaaliliitoista.

Poikkipuu

Lyhenne:PP

Slogan: Poikkea tieltä
Yhteyshenkilö: Tia Tast tia.tast@metropolia.fi & Henri Van De Coevering henri.vandecoevering@metropolia.fi
Instagram: poikkipuu_pp

Metropolian tekniikka – META

Lyhenne: META

Slogan: Saa äänesi kuuluviin!
Vaalirengas: Haluan Päättää – HP
Yhteyshenkilö: Santeri Hietanen santeri.hietanen@uio.fi
0453487112 t.me/santsukka
Instagram: @uiory
Nettisivu: uio.fi/edustajistovaalit

Metropolian Tradenomiopiskelijat – METRO

Lyhenne: METRO

Vaalirengas: Haluan Päättää – HP
Yhteyshenkilö: Miitta Vahvelainen miitta.vahvelainen@metropolia.fi

Opiskelevat Kokoomuslaiset

Lyhenne: Kokoomus

Slogan: Tule ja pakita, ettei opiskelijaelämä pakita
Yhteyshenkilö: Nea Nättinen

Vaaliliitto

Jos kaksi (2) tai useampi ehdokasta haluavat muodostaa vaaliliiton, on siitä tehtävä vaaliliiton perustamisilmoitus. Vaaliliitoksi voi yhtyä korkeintaan niin monta ehdokasta, kuin vaalissa on valittavia.

Vaaliliiton perustamisilmoitukseen merkitään vaaliliiton nimi ja mahdollinen tunnus sekä luetellaan ehdokkaiden nimet ja syntymäajat. Ehdokas ei voi olla useammassa kuin yhdessä vaaliliitossa. Vaaliliitolle valitaan yksi (1) edustaja. Edustajaksi voidaan valita joku ehdokkaista.

Vaalirengas

Vaalirenkaan voi perustaa kaksi (2) tai useampi vaaliliittoa, kuitenkin niin että vaalirenkaassa on ehdokkaita enintään kaksi kertaa valittavien määrä. Vaalirenkaaseen voi vaaliliiton tai vaaliliittojen lisäksi liittyä vaaliliittoihin kuulumattomia ehdokkaita. Vaaliliitto tai yksittäinen ehdokas ei voi kuulua useampaan kuin yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä vaalirenkaan perustamisilmoitus.

Vaalirenkaan perustamisilmoitukseen merkitään vaalirenkaan nimi ja mahdollinen tunnus sekä luetellaan vaaliliittojen nimet. Vaalirenkaalle valitaan yksi (1) edustaja. Edustajaksi voidaan valita joku ehdokkaista.

Ohjeita liiton tai renkaan nimeämiseen

Ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan nimi tai tunnus ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Mikäli nimi tai tunnus ei täytä edellä määrättyjä vaatimuksia, on vaalilautakunnalla oikeus hylätä nimi tai tunnus. Tällöin kuitenkin ehdokaslista, vaaliliitto tai vaalirengas on otettava mukaan ehdokasluetteloon, mikäli siihen kuuluvat ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja asiakirjat muutoin oikein laaditut. Tällöin ehdokaslistalle, vaaliliitolle tai vaalirenkaalle ei merkitä tunnusta.

Ehdokkaan ja edustajan tietopaketti

Kampanjointi

Äänestäjille ja jopa ehdokkaille on joskus epäselvää mihin opiskelijakunnan edustajisto oikeastaan voi vaikuttaa. Tässä tärkeimmät esimerkit:

 • hallituksen nimeäminen
 • jäsenmaksun hinnan päättäminen
 • opiskelijaedustajien valitseminen erilaisiin toimielimiin, esimerkiksi Metropolian hallitukseen
 • opiskelijakunnan budjetin ja toimintasuunnitelman hyväksyminen
 • hallituksen toiminnan ohjaaminen

Lisäksi edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja hallituksen kokouksissa. Vaikuttaa voi myös tekemällä erilaisia aloitteita.

Opiskelijakunnan hallitus käyttää toimeenpano- ja valmisteluvaltaa. Esimerkiksi asiakirjojen valmisteluun edustajiston jäsenet voivat vaikuttaa omalla aktiivisuudellaan. Käytännössä edaattorin työ on kokousasiakirjoihin perehtymistä, kokouksissa istumista ja vaikuttamista, opiskelijakunnan tapahtumien seuraamista ja mahdollisten omien/vaaliliiton intressien edistämistä esimerkiksi aloitteiden kautta.

Esimerkkejä mihin edustajisto ei suoranaisesti vaikuta:

 • edustajisto ei puutu, jos opettaja on opiskelijan mielestä epäpätevä
 • edustajisto ei päätä Sodexon ravintolatoiminnasta
 • edustajisto ei päätä asioista, jotka ovat Metropolian päätösvallan alla
 • edustajisto ei voi suoraan vaikuttaa, onko ammattikorkeakouluissa kunnallinen terveydenhuolto vai YTHS

Näihin kaikkiin esimerkkeihin löytyy useimmiten muita, suorempia vaikuttamisväyliä. Edustajistossa keskustellaan monenlaisista asioista ja keskustelu tulee toki aina toimeenpanovaltaa käyttävän hallituksen tietoon, mutta on hyvä tiedostaa, että edustajisto päättää opiskelijakunnan päätösvallan alla olevista asioista. Ulkoisiin tekijöihin vaikutetaan muilla keinoin.

Kampanjointi kampuksilla ja sosiaalisessa mediassa

Ketään ei saa painostaa tai kehottaa äänestämään kampanjointipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Jokaisen äänestäjän tulee antaa äänestää rauhassa ja vaalisalaisuus säilyttäen. Kampanjointiständillä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee aina olla virallinen METKAn ehdokaslistajuliste sen jälkeen, kun ne ovat asetettu saataville. Sosiaaliseen median käytössä kampanjoinnissa on noudatettava tässä ohjeessa määriteltyjä eettisiä pelisääntöjä.

Eettiset pelisäännöt

Yksittäistä vastaehdokasta, vaaliliittoa tai muitakaan ei saa mustamaalata tai loukata. Vastaehdokkaiden vaalimainoksia ei saa töhriä, siirtää tai poistaa paikaltaan. Mainonnassa ei saa käyttää yksityishenkilöä tai tiettyä ryhmää halventavaa sopimatonta kieltä. Mainonta ei myöskään saa olla rasistista tai muulla tavalla ristiriidassa METKAn tai Metropolian tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien linjausten kanssa.

Käytännön järjestelyt

Varsinainen äänestys tapahtuu sähköisesti henkilökohtaisen ja kertakäyttöisen äänestyslinkin kautta, joka toimitetaan äänestyksen alkaessa äänioikeutettujen Metropolia Ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteisiin (etunimi.sukunimi@metropolia.fi). Sähköposti sisältää kertakäyttöisen tunnuksen lisäksi tarkemmat toimintaohjeet.

Vaalivilppi

Vaalivilppiin syyllistyy henkilö, joka
– ottaa osaan vaaleihin toisen nimissä
– ostaa tai myy ääniä
– äänestää useamman kerran
– estää toista millään tavalla äänestämästä
– pakottaa toisen äänestämään
– tahallisesti tuhoaa vaalien vaalimainoksia
– tai syyllistyy muuhun vilpiksi katsottuun toimintaan.

Kampanjointimääräysten rikkominen

Kampanjointimääräysten noudattamisen valvonnasta vastaa vaalilautakunta. Edellä mainittuun vaalivilppiin syyllistynyt henkilö voi vaalilautakunnan päätöksellä menettää äänioikeuden ja mahdollisuuden asettua ehdolle käynnissä olevassa ja seuraavassa vaalissa. Lievissä ja merkitykseltään vähäisistä rikkomuksissa vaalilautakunta voi harkintansa mukaan antaa kirjallisen varoituksen, julkisen moitteen tai rikkomuksen koskiessa vaaliliittoa tai -rengasta päättää purkaa kyseisen vaaliliiton tai renkaan.

Havainnot vaalivilpistä tai kampanjointimääräysten rikkomisesta tulee toimittaa kirjallisesti vaalilautakunnalle sähköpostitse osoitteeseen vaalit@metropolia.fi

This post is also available in English.