Hallitus

METKAssa valitaan vuosittain hallitus, joka vastaa käytännön edunvalvontatyöstä ja palveluiden tuottamisesta opiskelijoille. Edustajisto ohjaa hallituksen toimintaa hyväksymällä vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion. Muita hallituksen toimintaa ohjaavia papereita ovat poliittinen ohjelma, strategia, opiskelijakunnan säännöt ja ohjesäännöt.

METKAn hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa ja 3-7 hallituksen jäsentä. 

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

 

This post is also available in English.