Hallitus

METKAssa valitaan vuosittain hallitus, joka vastaa käytännön edunvalvontatyöstä ja palveluiden tuottamisesta opiskelijoille. Hallituksen toimintaa ohjaa edustajisto hyväksymällä vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion. Muita hallituksen toimintaa ohjaavia papereita ovat poliittinen ohjelma, strategia, opiskelijakunnan säännöt ja ohjesäännöt.

METKAn hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 5 hallituksen jäsentä. Jokainen hallituksen jäsen on Metropolian opiskelija.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

 

This post is also available in English.