Opiskelijaedustajat

Opiskelijaedustajat ovat tavallisia opiskelijoita, jotka METKA on valinnut edustamaan opiskelijoiden näkökulmaa ja toiveita Metropolian päätöksenteossa. Opiskelijaedustajat valitaan syksyisin opiskelijaedustajien haussa ja toimikaudet kestävät yleensä kalenterivuoden. Täydennyshakuja avataan tarvittaessa myös muulloin.

Tarkista hakuohjeet ja avoinna olevat paikat tästä!

METKAn nimittämät opiskelijaedustajat

Monijäseniset toimielimet

Ammattikorkeakoulun hallitus

Metropolian hallitus on ammattikorkeakoulun ylin operatiivisia päätöksiä tekevä elin. Se päättää korkeakoulun strategiasta, toimintasuunnitelmista sekä talousarviosta ja valitsee ja erottaa rehtorin. Hallitus koostuu korkeakoulun omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista.

Toimikausi 5/2022 – 5/2023

Tekla Kosonen

Johtamisfoorumi

Johtamisfoorumi koostuu Metropolian johdon jäsenistä, osaamisaluepäälliköistä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajista. Foorumissa keskustellaan ja päätetään Metropolian yhteisiä opetusta ja toimintaa ohjaavista periaatteista ja opetuksen järjestämisestä.

Vuosi 2022

Valtteri Siljander, Adel Rizvi, Teemu Kokkonen ja Santeri Hietanen.

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijoiden oikeusturvaa koskevia ja kurinpidollisia asioita tapauskohtaisesti ja tekee asiasta päätösesityksen rehtorille. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikausi 2021-2022

Jäsen: Chili Laurila

Varajäsenet: Tiia Tuomaala

Asiantuntijajäsen: Mari Purhonen

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät oikaisuvaatimukset. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikausi 2021-2022

Jäsen: Veera Kaija

Varajäsenet: Lilli-Mari Häyhänen

Asiantuntijajäsen: Mari Purhonen

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Jokaisella Metropolian tutkinnolla on neuvottelukunta. Ne pitävät yllä työelämän ja korkeakoulun yhteyttä sekä toimivat alan opetuksen asiantuntijana. Neuvottelukunnassa käsitellään esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistukset. Neuvottelukuntaan voi hakea vain kyseisen neuvottelukunnan alan opiskelija.

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta

2022: Kari Leskinen ja Miska Penttinen

Apuvälinetekniikan neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Bio- ja kemiantekniikan neuvottelukunta

2022: Saana Lappalainen

Bioanalytiikan neuvottelukunta

2022: Ei valittu

CRASH-tutkintojen neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Elokuvan ja television neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Energia- ja ympäristötekniikan neuvottelukunta

2022: Chili Laurila

Ensihoidon neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Esitys- ja teatteritekniikan neuvottelukunta

2022: Lauri Pitkänen ja Eveliina Pölönen

Fysioterapian neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Jalkaterapian neuvottelukunta:

2022: Ei valittu

Konetekniikan neuvottelukunta:

2022: Ei valittu

Konservoinnin neuvottelukunta

2022: Kristiina Kuisma ja Maria Enqvist

Kulttuurituotannon neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Kuntoutuksen YAMK-tutkinnon neuvottelukunta

2022: Minna Salmipuro

Kätilötyön neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Liiketalouden neuvottelukunta

2022: Katja Ahopelto ja Otso Jokinen

Maanmittaustekniikan neuvottelukunta

2022: Janet Kujala ja Maija Ovaska

Muotoilun neuvottelukunta

2022: Henna Salo

Musiikin neuvottelukunta

2022: Mikko Antikainen ja Maija Rautasuo

Optometrian neuvottelukunta

2022: Elsa Stör

Osteopatian neuvottelukunta

2022: Johanna Perkiö ja Niklas Seppi

Radiografian ja sädehoidon neuvottelukunta

2022: Juha Kellman

Rakennusalan työnjohdon neuvottelukunta

2022: Carita Havasto ja Aake Perälä

Rakennusarkkitehtuurin neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Rakennustekniikan neuvottelukunta

2022: Tulossa

Sairaanhoitotyön neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Sosiaalialan neuvottelukunta

2022: Lotta Lehtonen ja Roosa Natt

Suun terveydenhuollon neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukunta

2022: Santeri Hietanen ja Mika Laaksonen

Talotekniikan neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Terveyden osaamisalueen YAMK-tutkintojen neuvottelukunta

2022: Laura Rekimies

Terveydenhoitotyön neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden neuvottelukunta

2022: Lilli-Mari Häyhänen ja Sakari Leinonen

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Vaatetusalan neuvottelukunta

2022: Elisabet Valkonen

Vanhustyön YAMK-tutkinnon neuvottelukunta

2022: Ei valittu

Viestinnän neuvottelukunta

2022: Tia Tast

Muut opiskelijaedustajapaikat

Kampustyöryhmät

Kullakin Metropolian tulevista neljästä pääkampuksesta on kampustyöryhmä, joka käsittelee uusien tai remontoitavien kampusten rakentamista, suunnittelua ja sisustamista.

Arabian kampus

Aaro Yli-Öyrä

Karamalmi

Valtteri Siljander ja Adel Rizvi

Myllypuro

Aiki Oago

Myyrmäki

Miitta Vahvelainen ja Lari Koskinen

Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätiö HOAS

HOAS on säätiöpohjainen opiskelija-asuntojen tarjoaja pääkaupunkiseudulla. Sen toiminta on opiskelijoiden ohjaamaa. Pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ylioppilaskunnat asettavat edustajat HOAS:n päätöksentekoelimiin säätiön sääntöjen mukaisesti.

Säätiön hallitus:

2022: Matti Tujula

Asumisen yhteistyöelin:

2022: Miitta Vahvelainen (varajäsen)

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta -kurssit

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1-3 -opintojaksot muodostavat ns. pienen sivuaineen. Opintojaksojen tarkoitus on tukea opiskelijayhdistyksissä ja opiskelijakunnassa sekä opiskelijaedustajana toimimivia opiskelijoita. Opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain OMAssa.

Opintojaksot kestävät yhden kalenterivuoden ja niiden suorittamiseen kuuluu joitakin pieniä kirjallisia tehtäviä sekä osallistumista opiskelijakunnan järjestämiin koulutuksiin. Opintokokonaisuus on rakennettu Oppijan polku -mallin mukaiseksi, jossa opiskelija etenee yhdistystoiminnan perusteista kohti vaativampia tehtäviä.

Voit valita kokonaisuudesta osat:

  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1 (XX00CR15-3001)
    • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 2 (XX00CR16-3001)
    • Opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin tehtävissä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta  3 (XX00CR17-3001)
    • Opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.

Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet ovat opinto-oppaassa. Lisätietoja opintojaksoista antaa ensisijaisesti opiskelijakunnan edunvalvonnan asiantuntija.

Lisätiedot

Mari Purhonen
Edunvalvonnan ja viestinnän asiantuntija
mari.purhonen@metkaweb.fi
050 382 1024

Adel Rizvi
METKAn hallituksen varapuheenjohtaja
adel.rizvi@metkaweb.fi
050 355 5301

Viimeksi muokattu 15.6.2022

This post is also available in English.