Opiskelijaedustajat

Opiskelijaedustajat ovat tavallisia opiskelijoita, jotka METKA on valinnut edustamaan opiskelijoiden näkökulmaa ja toiveita Metropolian päätöksenteossa. Opiskelijaedustajat valitaan syksyisin opiskelijaedustajien haussa ja toimikaudet kestävät yleensä kalenterivuoden. Täydennyshakuja avataan tarvittaessa myös muulloin.

Tarkista hakuohjeet ja avoinna olevat paikat tästä!

METKAn nimittämät opiskelijaedustajat

Monijäseniset toimielimet

Ammattikorkeakoulun hallitus

Metropolian hallitus on ammattikorkeakoulun ylin operatiivisia päätöksiä tekevä elin. Se päättää korkeakoulun strategiasta, toimintasuunnitelmista sekä talousarviosta ja valitsee ja erottaa rehtorin. Hallitus koostuu korkeakoulun omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista.

Toimikausi 5/2022 – 5/2023

Tekla Kosonen

Johtamisfoorumi

Johtamisfoorumi koostuu Metropolian johdon jäsenistä, osaamisaluepäälliköistä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajista. Foorumissa keskustellaan ja päätetään Metropolian yhteisiä opetusta ja toimintaa ohjaavista periaatteista ja opetuksen järjestämisestä.

Vuosi 2023

Pauliina Tuominen, Eero Hemminki, Maini Tran, Aatu Pulkkinen

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijoiden oikeusturvaa koskevia ja kurinpidollisia asioita tapauskohtaisesti ja tekee asiasta päätösesityksen rehtorille. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikausi 2023-2024

Jäsen: Chili Laurila

Varajäsenet: Pauliina Tuominen ja Eero Hemminki

Asiantuntijajäsen: Mari Purhonen

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät oikaisuvaatimukset. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikausi 2023-2024

Jäsen: Teemu Kokkonen

Varajäsen: Juuli Ärttö

Asiantuntijajäsen: Mari Purhonen

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Jokaisella Metropolian tutkinnolla on neuvottelukunta. Ne pitävät yllä työelämän ja korkeakoulun yhteyttä sekä toimivat alan opetuksen asiantuntijana. Neuvottelukunnassa käsitellään esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistukset. Neuvottelukuntaan voi hakea vain kyseisen neuvottelukunnan alan opiskelija.

3D-animoinnin ja visualisoinnin neuvottelukunta

2023: –

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta

2023: Marco Toivanen

Apuvälinetekniikan neuvottelukunta

2023: Maija Noronen

Bio- ja kemiantekniikan neuvottelukunta

2023: Reija Rautiainen

Bioanalytiikan neuvottelukunta

2023: –

CRASH-tutkintojen neuvottelukunta

2023: Hanne Aura

Digitaalisen muotoilun neuvottelukunta

2023: –

Elokuvan ja television neuvottelukunta

2023: –

Energia- ja ympäristötekniikan neuvottelukunta

2023: Chili Laurila

Ensihoidon neuvottelukunta

2023: Nea Sorjonen

Esitys- ja teatteritekniikan neuvottelukunta

2023: Sami Weber

Fysioterapian neuvottelukunta

2023: –

Jalkaterapian neuvottelukunta:

2023: –

Konetekniikan neuvottelukunta:

2023: Joona Sarvi

Konservoinnin neuvottelukunta

2023: Laura Hamunen

Kulttuurituotannon neuvottelukunta

2023: Tessa Manula

Kuntoutuksen YAMK-tutkinnon neuvottelukunta

2023: Minna Salmipuro

Kätilötyön neuvottelukunta

2023: Elina Maculuba

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta

2023: Maria Ristolainen

Liiketalouden neuvottelukunta

2023: Miitta Vahvelainen

Maanmittaustekniikan neuvottelukunta

2023: Niina Romo ja Satu Elomaa

Muotoilun neuvottelukunta

2023: –

Musiikin neuvottelukunta

2023: Mikko Antikainen ja Severi Seppänen

Optometrian neuvottelukunta

2023: –

Osteopatian neuvottelukunta

2023: Anne Vuotinen ja Kimmo Huima

Radiografian ja sädehoidon neuvottelukunta

2023: Hilda Lindroos

Rakennusalan työnjohdon neuvottelukunta

2023: Aake Perälä ja Nea Haimakainen

Rakennusarkkitehtuurin neuvottelukunta

2023: –

Rakennustekniikan neuvottelukunta

2023: Jukka Gröhn

Sairaanhoitotyön neuvottelukunta

2023: Otto Rajamäki ja Eunice Siame-Moono

Sosiaalialan neuvottelukunta

2023: Anni Lipsanen

Suun terveydenhuollon neuvottelukunta

2023: Iida Nojonen

Sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukunta

2023: Santeri Hietanen ja Mika Laaksonen

Talotekniikan neuvottelukunta

2023: Harri Kokko ja Antti Elolähde

Terveyden osaamisalueen YAMK-tutkintojen neuvottelukunta

2023: Taru Juntunen

Terveydenhoitotyön neuvottelukunta

2023: Merja Saranpää

Tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden neuvottelukunta

2023: Tytti Vilén

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunta

2023: Saikal Osmonalieva ja Hanna Hokkanen

Vaatetusalan neuvottelukunta

2023: Elisabet Waris

Vanhustyön YAMK-tutkinnon neuvottelukunta

2023: –

Visuaalisen viestinnän muotoilun neuvottelukunta

2023: Tia Tast

XR Designin neuvottelukunta

2023: May Nevanlinna

Muut opiskelijaedustajapaikat

Kampustyöryhmät

Kullakin Metropolian tulevista neljästä pääkampuksesta on kampustyöryhmä, joka käsittelee uusien tai remontoitavien kampusten rakentamista, suunnittelua ja sisustamista.

Arabian kampus

Lauri Kanerva, Henri Van De Coevering

Karamalmi

Pauliina Tuominen, Eero Hemminki

Myllypuro

Teemu Stolt, Anni Haavisto

Myyrmäki

Juuli Ärttö, Catherine Gallego

Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätiö HOAS

HOAS on säätiöpohjainen opiskelija-asuntojen tarjoaja pääkaupunkiseudulla. Sen toiminta on opiskelijoiden ohjaamaa. Pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ylioppilaskunnat asettavat edustajat HOAS:n päätöksentekoelimiin säätiön sääntöjen mukaisesti.

Säätiön hallitus:

2023: Janne Hälinen & Matilda Stirkkinen

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta -kurssit

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1-3 -opintojaksot muodostavat ns. pienen sivuaineen. Opintojaksojen tarkoitus on tukea opiskelijayhdistyksissä ja opiskelijakunnassa sekä opiskelijaedustajana toimimivia opiskelijoita. Opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain OMAssa.

Opintojaksot kestävät yhden kalenterivuoden ja niiden suorittamiseen kuuluu joitakin pieniä kirjallisia tehtäviä sekä osallistumista opiskelijakunnan järjestämiin koulutuksiin. Opintokokonaisuus on rakennettu Oppijan polku -mallin mukaiseksi, jossa opiskelija etenee yhdistystoiminnan perusteista kohti vaativampia tehtäviä.

Voit valita kokonaisuudesta osat:

  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1 (XX00CR15-3001)
    • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 2 (XX00CR16-3001)
    • Opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin tehtävissä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta  3 (XX00CR17-3001)
    • Opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.

Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet ovat opinto-oppaassa. Lisätietoja opintojaksoista antaa ensisijaisesti opiskelijakunnan edunvalvonnan asiantuntija.

Lisätiedot

Mari Purhonen
Edunvalvonnan ja viestinnän asiantuntija
mari.purhonen@metkaweb.fi
050 382 1024

Viimeksi muokattu 20.2.2023

This post is also available in English.