Haku opiskelijaedustajaksi

Opiskelijaedustajat ovat tärkeä osa METKAn edunvalvontaa. He tuovat opiskelijoiden näkemyksiä ja tarpeita esiin Metropolian päätöksenteossa. METKA toivoo kuhunkin toimielimeen monipuolisesti eri alojen, suuntautumisvaihtoehtojen ja vuosikurssien opiskelijoita. Opiskelijaedustajalta ei vaadita opiskelijakunnan jäsenyyttä. Opiskelijakunta perehdyttää opiskelijaedustajat tehtäväänsä ja tukee heitä työssään.

Neuvottelukunnat

Täydennyshaku tutkintojen neuvottelukuntien opiskelijaedustajaksi on auki! Haku on jatkuva ja haussa ovat ne opiskelijaedustajapaikat, jotka eivät tulleet varsinaisessa haussa täytetyiksi.

Lue hakukuulutus tästä!

Täytä hakemus tästä!

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Metropolia Oy:n hallitus käyttää ylintä päätösvaltaa ammattikorkeakoulun strategiaan, talouteen, organisaatioon ja johtosääntöön liittyvissä kysymyksissä. Hallitus päättää myös lainsäädännön rajoissa opiskelijamääristä ja opiskeluun liittyvistä strategisista kysymyksistä. Haku on käynnissä 19.3.-7.4.2024

Lue hakukuulutus tästä!

Täytä hakemus tästä!

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on opiskelijaedustaja?
Opiskelijaedustaja on opiskelijoiden sankari. Hän edustaa opiskelijan näkökulmaa Metropolia Ammattikorkeakoulun päätöksentekoelimissä. Opiskelijaedustajalta ei vaadita erityiskokemusta tai muita meriittejä vaan hänen tärkein tehtävänsä on tuntea opiskelijan arki ja kertoa siitä.

Mitä opiskelijaedustaja tekee?
Opiskelijaedustaja osallistuu päätöksentekoelimen kokouksiin ja on sen täysivaltainen jäsen. Opiskelijaedustaja voi saada tutustuttavakseen valmistelussa olevia asioita ja tuoda esiin näkökulmiaan myös kokousten ulkopuolella. Aktiivinen opiskelijaedustaja voi vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia esimerkiksi opintojen sisältöön tai opiskelijoiden palveluihin.

Mitä opiskelijaedustaja saa?
METKA tukee ja opastaa opiskelijaedustajia tehtävässään. Opiskelijaedustajille järjestetään koulutus, jossa opetetaan vaikuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Opiskelijaedustaja voi oppia vaikuttamista, esiintymistä ja verkostoitua esimerkiksi työnantajien kanssa ja Metropolian sisällä. Opiskelijaedustaja saa myös halutessaan todistuksen tehtävässä toimimisesta sekä opintopisteitä, mikäli on osallistunut aktiivisesti toimielimen toimintaan ja METKAn järjestämiin tapaamisiin ja koulutuksiin.

Viekö opiskelijaedustajan toimiminen paljon aikaa?
Tutkintojen neuvottelukunnat tapaavat vain 1-4 kertaa vuodessa. Muut toimielimet kokoontuvat noin kerran kuussa. Tapaamisten lisäksi opiskelijaedustajan on hyvä tutustua kokousmateriaaleihin etukäteen. Neuvottelukunnissa opiskelijaedustajan kausi on yksi vuosi, mutta jatkokaudelle hakeminen on mahdollista ja jopa suotavaa. Oikeusturva- ja tutkintolautakuntien toimikausi on kaksi vuotta.

Millä perusteella valinnat tehdään?
Kaikki opiskelijaedustajat valitaan hakemusten perusteella. Valintaan vaikuttavat motivaatio ja kokemus vastaavista tehtävistä. Toimielimiin pyritään valitsemaan eri opintoalojen ja tutkinto-ohjelmien edustajia. Ensisijaisia ovat ne hakijat, jotka voivat toimia opiskelijaedustajana koko toimikauden ajan. Päätöksen valinnoista tekee opiskelijakunta METKAn hallitus tai edustajisto, toimielimestä riippuen. Hakijoilla on mahdollisuus esittäytyä kokouksessa, jossa päätös tehdään.

Mistä opiskelijaedustajat päättävät?
Useimmat opiskelijaedustajien paikat ovat ensisijaisesti opetuksen kehittämiseen ja Metropolian muuhun toimintaan liittyviä toimielimiä. Opiskelijaedustajan vaikuttamismahdollisuudet ovat suuresti kiinni opiskelijan aktiivisuudesta ja motivaatiosta. Esimerkkejä käsiteltävistä asioista ovat esimerkiksi opetussuunnitelmat, opetusmenetelmät ja koulutuksen työelämävastaavuus.

Kelpaanko minä opiskelijaedustajaksi?
Opiskelijaedustajaksi voi hakea ja tulla valituksi kuka tahansa Metropolian opiskelija. Opiskelijan ei tarvitse olla METKAn jäsen, eikä opiskelijan tarvitse sitoutua METKAn muuhun toimintaan. Opiskelijaedustajaksi voi hakea myös poissaolevana, mutta valmistuneet eivät voi toimia opiskelijaedustajana. Neuvottelukuntien kohdalla hakukelpoisia ovat vain vastaavien tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Miksi omaa tutkintoani vastaavaa neuvottelukuntaa ei ole listalla?
Kaikki neuvottelukunnat eivät toimi tällä hetkellä aktiivisesti ja osan kohdalla niiden tulevaisuuden toimintatapaa selvitellään. Tämän vuoksi opiskelijaedustajaa ei voida hakea. Hakija voi kuitenkin täyttää hakemuksen ja osoittaa innostuksensa olla mukana rakentamassa neuvottelukuntien toimintaa omaan tutkinto-ohjelmaansa.

Saako toiminnasta opintopisteitä?
Toiminnasta voi saada opintopisteitä, mikäli osallistuu toimintaan aktiivisesti. Metropolian vapaasti valittavat opiskelijatoimintaopinnot muodostavat ns. pienen sivuaineen. Opintojaksojen tarkoitus on tukea opiskelijayhdistyksissä ja opiskelijakunnassa, opiskelijaedustajana ja esimerkiksi tutorina toimimivia opiskelijoita. Opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain OMAssa. Opintojaksot kestävät yhden kalenterivuoden ja niiden suorittamiseen kuuluu joitakin pieniä kirjallisia tehtäviä sekä osallistumista opiskelijakunnan järjestämiin koulutuksiin. Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet ovat opinto-oppaassa. Lisätietoja opintojaksoista antaa ensisijaisesti opiskelijakunnan edunvalvonnan asiantuntija.

This post is also available in English.