Opiskelijaedustajien haku

Opiskelijaedustajat ovat tärkeä osa METKAn edunvalvontaa. He tuovat opiskelijoiden näkemyksiä ja tarpeita esiin Metropolian päätöksenteossa. Haethan rohkeasti!

METKA toivoo kuhunkin toimielimeen monipuolisesti eri alojen, suuntautumisvaihtoehtojen ja vuosikurssien opiskelijoita.

Opiskelijaedustajalta ei vaadita opiskelijakunnan jäsenyyttä. Opiskelijakunta kouluttaa ja tukee opiskelijaedustajia työssään.

Avoimet haut

Metropolian hallitus

Hakuaika: 6.4.-26.4.

Hakukelpoisia ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijaedustajana voi toimia myös poissaolevaksi ilmoittautunut.

Lisätietoa voit lukea vaalikuulutuksesta

Paikkaa haetaan sähköpostihakemuksella:

 • Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen edunvalvonta@metkaweb.fi
 • Otsikoi sähköpostisi “Hakemus opiskelijaedustajaksi Metropolian hallitukseen”.

Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan:

 • nimi,
 • tutkinto-ohjelma,
 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite
 • haettava opiskelijaedustajan paikka
 • hakemukseen on kuuluttava myös vapaamuotoinen hakemusteksti, jossa hakija voi esimerkiksi esittäytyä, kertoa osaamisestaan ja kokemuksestaan tai motivaatiostaan kyseessä olevaan opiskelijaedustajan tehtävään.

Hakemusta käytetään esityspohajana valintaa tehdessä.
Valinta tehdään edustajiston kokouksessa 27.4.

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Hakuaika: Toistaiseksi, tai kun paikat täyttyvät

Hakukelpoisia ovat kutakin neuvottelukuntaa vastaavissa tutkinto-ohjelmissa opiskelevat. Tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja muista hakuohjeista ovat luettavissa vaalikuulutuksesta.

Neuvottelukuntien opiskelijaedustajan paikkoja haetaan sähköisellä hakemuksella.

 • Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen edunvalvonta@metkaweb.fi
 • Otsikoi sähköpostisi “Hakemus opiskelijaedustajaksi *** neuvottelukuntaan”.

Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan:

 • nimi,
 • tutkinto-ohjelma,
 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite
 • haettava opiskelijaedustajan paikka ja hakeeko hakija ensisijaisesti varsinaista vai varajäsenyyttä, mikäli kumpikin paikka on avoinna
 • hakemukseen on kuuluttava myös vapaamuotoinen hakemusteksti, jossa hakija voi esimerkiksi esittäytyä, kertoa osaamisestaan ja kokemuksestaan tai motivaatiostaan kyseessä olevaan opiskelijaedustajan tehtävään.

 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on opiskelijaedustaja?

Opiskelijaedustaja on opiskelijoiden sankari. Hän edustaa opiskelijan näkökulmaa Metropolia Ammattikorkeakoulun päätöksentekoelimissä. Opiskelijaedustajalta ei vaadita erityiskokemusta tai muita meriittejä vaan hänen tärkein tehtävänsä on tuntea opiskelijan arki ja kertoa siitä.

Mitä opiskelijaedustaja tekee?

Opiskelijaedustaja osallistuu päätöksentekoelimen kokouksiin ja on sen täysivaltainen jäsen. Opiskelijaedustaja voi saada tutustuttavakseen valmistelussa olevia asioita ja tuoda esiin näkökulmiaan myös kokousten ulkopuolella. Aktiivinen opiskelijaedustaja voi vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia esimerkiksi opintojen sisältöön tai opiskelijoiden palveluihin.

Mitä opiskelijaedustaja saa?

METKA tukee ja opastaa opiskelijaedustajia tehtävässään. Opiskelijaedustajille järjestetään koulutus, jossa opetetaan vaikuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Opiskelijaedustaja voi oppia vaikuttamista, esiintymistä ja verkostoitua esimerkiksi työnantajien kanssa ja Metropolian sisällä. Hän saa myös todistuksen tehtävästään.

Millä perusteella valinnat tehdään?

Kaikki opiskelijaedustajat valitaan hakemusten perusteella. Valintaan vaikuttavat motivaatio ja kokemus vastaavista tehtävistä. Toimielimiin pyritään valitsemaan eri opintoalojen ja tutkinto-ohjelmien edustajia. Ensisijaisia ovat ne hakijat, jotka voivat toimia opiskelijaedustajana koko toimikauden ajan. Päätöksen valinnoista tekee opiskelijakunta METKAn hallitus. Hakijoilla on mahdollisuus esittäytyä kokouksessa, jossa päätös tehdään.

Mistä opiskelijaedustajat päättävät?

Useimmat opiskelijaedustajien paikat ovat ensisijaisesti opetuksen kehittämiseen ja Metropolian muuhun toimintaan liittyviä toimielimiä. Opiskelijaedustajan vaikuttamismahdollisuudet ovat suuresti kiinni opiskelijan aktiivisuudesta ja motivaatiosta. Esimerkkejä käsiteltävistä asioista ovat esimerkiksi opetussuunnitelmat, opetusmenetelmät ja koulutuksen työelämävastaavuus.

Kelpaanko minä opiskelijaedustajaksi?

Opiskelijaedustajaksi voi hakea ja tulla valituksi kuka tahansa Metropolian opiskelija. Muita ennakkovaatimuksia ei ole. Neuvottelukuntien kohdalla vaalikelpoisia ovat tosin vain vastaavien tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Miksi omaa tutkintoani vastaavaa neuvottelukuntaa ei ole listalla?

Kaikki neuvottelukunnat eivät toimi tällä hetkellä aktiivisesti ja osan kohdalla niiden tulevaisuuden toimintatapaa selvitellään. Tämän vuoksi opiskelijaedustajaa ei voida hakea. Hakija voi ilmoittautua hakemuksella innostuksensa olla mukana rakentamassa neuvottelukuntien toimintaa omaan tutkinto-ohjelmaansa.

 

Lisätietoja opiskelijaedustajien valinnasta

Janne LevänenJanne Levänen
Hallituksen jäsen
Edunvalvonta, opiskelijaedustajat
050 355 5301

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@metkaweb.fi.

Sivua on viimeksi muokattu 15.4.2021

This post is also available in English.