Opiskelijaedustajien haku

Opiskelijaedustajat ovat tärkeä osa METKAn edunvontaa. He tuovat opiskelijoiden näkemyksiä ja tarpeita esiin Metropolian päätöksenteossa.  Haethan rohkeasti!

METKA toivoo kuhunkin toimielimeen monipuolisesti eri alojen, suuntautumisvaihtoehtojen ja vuosikurssien opiskelijoita.

Opiskelijaedustajalta ei vaadita opiskelijakunnan jäsenyyttä. Opiskelijakunta kouluttaa ja tukee opiskelijaedustajia työssään.

Avoimet haut

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Hakuaika: Auki toistaiseksi, kunnes paikat on täytetty.

Hakukelpoisia ovat kutakin neuvottelukuntaa vastaavissa tutkinto-ohjelmissa opiskelevat. Tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja muista hakuohjeista ovat luettavissa VAALIKUULUTUS täydennyshakuun. Huomaathan, että neuvottelukuntien opiskelijaedustajien haku on auki toistaiseksi ja haun avaamisen jälkeen osa paikoista on tulut täytetyksi. Ajankohtainen avointen paikkojen luettelo on alla.

Neuvottelukuntien opiskelijaedustajan paikkoja haetaan sähköisellä hakemuksella: Hakulomake opiskelijaedustajaksi 2020

Apuvälinetekniikan neuvottelukunta
Yksi jäsen

Bioanalytiikan neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Elokuvan ja television neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Energia- ja ympäristötekniikan neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Jalkaterapian neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Kulttuurituotannon neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Kuntoutuksen YAMK:n neuvottelukunta
Yksi jäsen

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta
Yksi varajäsen

Liiketalouden neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Maanmittaustekniikan neuvottelukunta
Yksi jäsen

Optometrian neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Osteopatian neuvottelukunta
Yksi jäsen

Terveysalan YAMK-tutkintojen neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Viestinnän neuvottelukunta
Viisi jäsentä

 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on opiskelijaedustaja?

Opiskelijaedustaja on opiskelijoiden sankari. Hän edustaa opiskelijan näkökulmaa Metropolia Ammattikorkeakoulun päätöksentekoelimissä. Opiskelijaedustajalta ei vaadita erityiskokemusta tai muita meriittejä vaan hänen tärkein tehtävänsä on tuntea opiskelijan arki ja kertoa siitä.

Mitä opiskelijaedustaja tekee?

Opiskelijaedustaja osallistuu päätöksentekoelimen kokouksiin ja on sen täysivaltainen jäsen. Opiskelijaedustaja voi saada tutustuttavakseen valmistelussa olevia asioita ja tuoda esiin näkökulmiaan myös kokousten ulkopuolella. Aktiivinen opiskelijaedustaja voi vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia esimerkiksi opintojen sisältöön tai opiskelijoiden palveluihin.

Mitä opiskelijaedustaja saa?

METKA tukee ja opastaa opiskelijaedustajia tehtävässään. Opiskelijaedustajille järjestetään koulutus, jossa opetetaan vaikuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Opiskelijaedustaja voi oppia vaikuttamista, esiintymistä ja verkostoitua esimerkiksi työnantajien kanssa ja Metropolian sisällä. Hän saa myös todistuksen tehtävästään.

Millä perusteella valinnat tehdään?

Kaikki opiskelijaedustajat valitaan hakemusten perusteella. Valintaan vaikuttavat motivaatio ja kokemus vastaavista tehtävistä. Toimielimiin pyritään valitsemaan eri opintoalojen ja tutkinto-ohjelmien edustajia. Ensisijaisia ovat ne hakijat, jotka voivat toimia opiskelijaedustajana koko toimikauden ajan. Päätöksen valinnoista tekee opiskelijakunta METKAn hallitus. Hakijoilla on mahdollisuus esittäytyä kokouksessa, jossa päätös tehdään.

Mistä opiskelijaedustajat päättävät?

Useimmat opiskelijaedustajien paikat ovat ensisijaisesti opetuksen kehittämiseen ja Metropolian muuhun toimintaan liittyviä toimielimiä. Opiskelijaedustajan vaikuttamismahdollisuudet ovat suuresti kiinni opiskelijan aktiivisuudesta ja motivaatiosta. Esimerkkejä käsiteltävistä asioista ovat esimerkiksi opetussuunnitelmat, opetusmenetelmät ja koulutuksen työelämävastaavuus.

Kelpaanko minä opiskelijaedustajaksi?

Opiskelijaedustajaksi voi hakea ja tulla valituksi kuka tahansa Metropolian opiskelija. Muita ennakkovaatimuksia ei ole. Neuvottelukuntien kohdalla vaalikelpoisia ovat tosin vain vastaavien tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Miksi omaa tutkintoani vastaavaa neuvottelukuntaa ei ole listalla?

Kaikki neuvottelukunnat eivät toimi tällä hetkellä aktiivisesti ja osan kohdalla niiden tulevaisuuden toimintatapaa selvitellään. Tämän vuoksi opiskelijaedustajaa ei voida hakea. Hakija voi ilmoittautua hakemuksella innostuksensa olla mukana rakentamassa neuvottelukuntien toimintaa omaan tutkinto-ohjelmaansa. Lisätietoja voi kysyä edunvalvonnan asiantuntijalta (puh. 045 267 0828, sakari.tuomisto@metkaweb.fi).

Lisätietoja opiskelijaedustajien valinnasta

Janne LevänenJanne Levänen
Hallituksen jäsen
Edunvalvonta, opiskelijaedustajat
Sakari Tuomisto
Edunvalvonnan asiantuntija
Opiskelija-asiahenkilö
045 267 0828

sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Sivua on viimeksi muokattu 18.6.2020

This post is also available in English.