Opiskelijaedustus

Opiskelijaedustajat ovat tavallisia opiskelijoita, jotka METKA on valinnut edustamaan opiskelijoiden näkökulmaa ja toiveita Metropolian päätöksenteossa. Opiskelijaedustajat valitaan syksyihin opiskelijaedustajien haussa ja toimikaudet kestävät yleensä kalenterivuoden. Täydennyshakuja avataan tarvittaessa myös muulloin.

Avoinna kulloinkin oleva opiskelijaedustajien haut ilmoitetaan Opiskelijaedustajien haku -sivulla. Siellä on saatavissa myös tarkat tiedot vaalikelpoisuudesta ja hakuprosessista.

METKAn valitsemat opiskelijaedustajat

Monijäseniset toimielimet

Ammattikorkeakoulun hallitus

Metropolian hallitus on ammattikorkeakoulun ylin operatiivisia päätöksiä tekevä elin. Se päättää korkeakoulun strategiasta, toimintasuunnitelmista sekä talousarviosta ja valitsee ja erottaa rehtorin. Hallitus koostuu korkeakoulun omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista.

Toimikausi 4/2020 – 4/2021

Hanna Kivimäki

Päällikköfoorumi

Päällikköfoorumi koostuu Metropolian johdon jäsenistä, osaamisaluepäälliköistä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajista. Foorumissa keskustellaan ja päätetään Metropolian yhteisiä opetusta ja toimintaa ohjaavista periaatetista ja opetuksen järjestämisestä.

Vuosi 2021

Pia Blomsén, Kiia Wilander, Tekla Kosonen & Janne Levänen

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijoiden oikeusturvaa koskevia ja kurinpidollisia asioita tapauskohtaisesti ja tekee asiasta päätösesityksen rehtorille. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikausi 2020-2021

Jäsen: Linda Lindgren

Varajäsenet: Janne Levänen ja Tekla Kosonen

Asiantuntijajäsen: METKAn Opiskelija-asiahenkilö Pekka Petäkoski

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät oikaisuvaatimukset. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikausi 2020-2021

Jäsen: Veera Kaija

Varajäsenet: Tekla Kosonen, Janne Levänen

Asiantuntijajäsen: Pekka Petäkoski

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Jokaisella Metropolian tutkinnolla on neuvottelukunta. Ne pitävät yllä työelämän ja korkeakoulun yhteyttä sekä toimivat alan opetuksen asiantuntijana. Neuvottelukunnassa käsitellään esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistukset.

Neuvottelukuntaan voi hakea vain kyseisen neuvottelukunnan alan opiskelija. Täyttämättömät neuvottelukuntien opiskelijaedustajan paikat löytyvät Opiskelijaedustajien haku -sivulta.

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta

2021: Tiia Anttonen ja Kari Leskinen

Apuvälinetekniikan neuvottelukunta

2021: ei valittu

Bio- ja kemiantekniikan neuvottelukunta

2021: Saana Lappalainen

Bioanalytiikan neuvottelukunta

2021: ei valittu

Elokuvan ja television neuvottelukunta

2021: ei valittu

Energia- ja ympäristötekniikan neuvottelukunta

2021: Chili Laurila

Ensihoidon neuvottelukunta

2021: Markus Kutvonen

Esitys- ja teatteritekniikan neuvottelukunta

2021: Ei valittu

Fysioterapian neuvottelukunta

2021: Valpuri Mustonen ja Siiri Fagerudd

Jalkaterapian neuvottelukunta:

2021: ei valittu

Konetekniikan neuvottelukunta:

2021: Ei valittu

Konservoinnin neuvottelukunta

2021: Kristiina Kuisma ja Maria Enqvist

Kulttuurituotannon neuvottelukunta

2021: ei valittu

Kuntoutuksen YAMK:in neuvottelukunta

2021: ei valittu

Kätilötyön neuvottelukunta

2021:

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta

2021: Tiia Tuomaala

Liiketalouden neuvottelukunta

2021: ei valittu

Maanmittaustekniikan neuvottelukunta

2021: ei valittu

Muotoilun neuvottelukunta

2021: Ei valittu

Musiikin neuvottelukunta

2021: Ei valittu

Optometrian neuvottelukunta

2020: ei valittu

Osteopatian neuvottelukunta

2021: Ei valittu

Radiografian ja sädehoidon neuvottelukunta

2021: Ei valittu

Rakennustekniikan neuvottelukunta

2021: Ei valittu

Sairaanhoitotyön neuvottelukunta

2021: Adel Rizvi

Sosiaalialan neuvottelukunta

2021: Ei valittu

Suun terveydenhuollon neuvottelukunta

2021: Ei valittu

Sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukunta

2021: Juho Perkinen

Talotekniikan neuvottelukunta

2021: Ei valittu

Terveydenhoitotyön neuvottelukunta

2021: Linnea Lindfors

Terveysalan YAMK:n neuvottelukunta

2021: ei valittu

Tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden neuvottelukunta

2021: Oskari Palonen

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunta

2020: ei valittu

Vaatetusalan neuvottelukunta

2020: Ei valittu

Viestinnän neuvottelukunta

2020: ei valittu

Muut opiskelijaedustajapaikat

Kampustyöryhmät

Kullakin Metropolian tulevista neljästä pääkampuksesta on kampustyöryhmä, joka käsittelee uusien tai remontoitavien kampusten rakentamista, suunnittelua ja sisustamista.

Arabian kampus

Janne Levänen ja Pia Blomsten

Karamalmi

Tekla Kosonen ja Jani Ressi

Myllypuro

Fanny Pohjankoski ja Veera Kaija

Myyrmäki

Jani Ressi ja Anna Linho

Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätiö HOAS

HOAS on säätiöpohjainen opiskelija-asuntojen tarjoaja pääkaupunkiseudulla. Sen toiminta on opiskelijoiden ohjaamaa. Pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ylioppilaskunnat asettavat edustajat HOAS:n päätöksentekoelimiin säätiön sääntöjen mukaisesti.

HOAS:n valtuuskunta:

2020-2021: Nimo Samatar ja Kiia Wilander (varajäsen)

Säätiön hallitus:

2021-2022: Matti Tujula

Asumisen yhteistyöelin:

2020: Hanna Kivimäki ja Sakari Tuomisto (varajäsen)

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta -kurssit

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1-3 -opintojaksot muodostavat ns. pienen sivuaineen. Opintojaksojen tarkoitus on tukea opiskelijayhdistyksissä ja opiskelijakunnassa sekä opiskelijaedustajana toimimivia opiskelijoita. Opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain Winhassa/OMAssa.

Opintojaksot kestävät yhden kalenterivuoden ja niiden suorittamiseen kuuluu joitakin pieniä kirjallisia tehtäviä sekä osallistumista opiskelijakunnan järjestämiin koulutuksiin. Opintokokonaisuus on rakennettu Oppijan polku -mallin mukaiseksi, jossa opiskelija etenee yhdistystoiminnan perusteista kohti vaativampia tehtäviä.

Voit valita kokonaisuudesta osat:

  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1 (XX00CR15-3001)
    • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 2 (XX00CR16-3001)
    • Opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin tehtävissä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta  3 (XX00CR17-3001)
    • Opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.

Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet ovat opinto-oppaassa. Lisätietoja opintojaksoista antaa ensisijaisesti opiskelijakunnan koulutuspoliittinen asiantuntija.

Lisätiedot

METKA

Tekla Kosonen
METKAn hallituksen puheenjohtaja
tekla.kosonen@metkaweb.fi
050 355 5300

Janne Levänen
METKAn opiskelijaedustajista vastaava hallituksen jäsen
janne.levanen@metkaweb.fi
050 355 5301

Veera Kaija
METKAn hallituksen jäsen, Edunvalvonta
veera.kaija@metkaweb.fi
050 382 1024

Metropolia

Marja Koskua
Lehtori
marja.koskua@metropolia.fi
040 184 9147

Viimeksi muokattu 22.3.2021

This post is also available in English.