Opiskelijaedustus

Opiskelijaedustajat ovat tavallisia opiskelijoita, jotka METKA on valinnut edustamaan opiskelijoiden näkökulmaa ja toiveita Metropolian päätöksenteossa. Opiskelijaedustajat valitaan syksyihin opiskelijaedustajien haussa ja toimikaudet kestävät yleensä kalenterivuoden. Täydennyshakuja avataan tarvittaessa myös muulloin.

Avoinna kulloinkin oleva opiskelijaedustajien haut ilmoitetaan Opiskelijaedustajien haku -sivulla. Siellä on saatavissa myös tarkat tiedot vaalikelpoisuudesta ja hakuprosessista.

METKAn valitsemat opiskelijaedustajat

Monijäseniset toimielimet

Ammattikorkeakoulun hallitus

Metropolian hallitus on ammattikorkeakoulun ylin operatiivisia päätöksiä tekevä elin. Se päättää korkeakoulun strategiasta, toimintasuunnitelmista sekä talousarviosta ja valitsee ja erottaa rehtorin. Hallitus koostuu korkeakoulun omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista.

Toimikausi 4/2020 – 4/2021

Hanna Kivimäki

Päällikköfoorumi

Päällikköfoorumi koostuu Metropolian johdon jäsenistä, osaamisaluepäälliköistä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajista. Foorumissa keskustellaan ja päätetään Metropolian yhteisiä opetusta ja toimintaa ohjaavista periaatetista ja opetuksen järjestämisestä.

Vuosi 2020

Essi Lumme ja Nimo Samatar

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijoiden oikeusturvaa koskevia ja kurinpidollisia asioita tapauskohtaisesti ja tekee asiasta päätösesityksen rehtorille. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikausi 2019-2020

Jäsen: Hanna Kivimäki

Varajäsenet: Anu Kantola ja Joonas Valjus

Asiantuntijajäsen: METKAn Opiskelija-asiahenkilö Sakari Tuomisto

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät oikaisuvaatimukset. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikausi 2019-2020

Jäsen: Henry Lehtovirta

Varajäsenet: Joonas Valjus (Toista varajäsentä ei valittu)

Asiantuntijajäsen: Sakari Tuomisto

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Jokaisella Metropolian tutkinnolla on neuvottelukunta. Ne pitävät yllä työelämän ja korkeakoulun yhteyttä sekä toimivat alan opetuksen asiantuntijana. Neuvottelukunnassa käsitellään esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistukset.

Neuvottelukuntaan voi hakea vain kyseisen neuvottelukunnan alan opiskelija. Täyttämättömät neuvottelukuntien opiskelijaedustajan paikat löytyvät Opiskelijaedustajien haku -sivulta.

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta

2020: Tiia Anttonen ja Kari Leskinen

Apuvälinetekniikan neuvottelukunta

2020: ei valittu

Bio- ja kemiantekniikan neuvottelukunta

2020: Juulia Ahvenniemi ja Elina Helminen

Bioanalytiikan neuvottelukunta

2020: ei valittu

Elokuvan ja television neuvottelukunta

2020: ei valittu

Energia- ja ympäristötekniikan neuvottelukunta

2020: ei valittu

Ensihoidon neuvottelukunta

2020: Jessica Vehviläinen ja Topias Tuononen

Esitys- ja teatteritekniikan neuvottelukunta

2020: Riia Partanen ja Jukka-Pekka Nissinen

Fysioterapian neuvottelukunta

2020: Valpuri Mustonen ja Siiri Fagerudd

Jalkaterapian neuvottelukunta:

2020: ei valittu

Konetekniikan neuvottelukunta:

2020: Joni Rämä

Konservoinnin neuvottelukunta

2020: Kristiina Kuisma ja Maria Enqvist

Kulttuurituotannon neuvottelukunta

2020: ei valittu

Kuntoutuksen YAMK:in neuvottelukunta

2020: ei valittu

Kätilötyön neuvottelukunta

2020: Sevin Baski ja Aino Lindström

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta

2020: Mari Heinonen

Liiketalouden neuvottelukunta

2020: ei valittu

Maanmittaustekniikan neuvottelukunta

2020: ei valittu

Muotoilun neuvottelukunta

2020: Elina Kynnysmaa ja Roosa Hursti

Musiikin neuvottelukunta

2020: Maija Rautasuo ja Sofia Junttila

Optometrian neuvottelukunta

2020: ei valittu

Osteopatian neuvottelukunta

2020: Oili Mykkänen

Radiografian ja sädehoidon neuvottelukunta

2020: Katrine Rokkanen ja Maija Häkkinen

Rakennustekniikan neuvottelukunta

2020: Jani Mastola ja Taneli Julku

Sairaanhoitotyön neuvottelukunta

2020: Adel Rizvi ja Piia Ruokamo

Sosiaalialan neuvottelukunta

2020: Tekla Kosonen

Suun terveydenhuollon neuvottelukunta

2020: Sari Haakana ja Susanna Haapala (vara)

Sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukunta

2020: Aija Tolvanen ja Juho Perkinen

Talotekniikan neuvottelukunta

2020: Jaakko Pesonen ja Kiia Wilander

Terveydenhoitotyön neuvottelukunta

2020: Jonna Nylund ja Linnea Lindfors

Terveysalan YAMK:n neuvottelukunta

2020: ei valittu

Tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden neuvottelukunta

2020: Janani Natarajan ja Oskari Palonen

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunta

2020: ei valittu

Vaatetusalan neuvottelukunta

2020: Sinimaaria Marjakangas ja Meri Peltonen (vara)

Viestinnän neuvottelukunta

2020: ei valittu

Muut opiskelijaedustajapaikat

Kampustyöryhmät

Kullakin Metropolian tulevista neljästä pääkampuksesta on kampustyöryhmä, joka käsittelee uusien tai remontoitavien kampusten rakentamista, suunnittelua ja sisustamista.

Arabian kampus

Janne Levänen ja Nimo Samatar

Karamalmi

Essi Lumme ja Tekla Kosonen

Myllypuro

Veikko Jokelainen ja Jussi Blomqvist

Myyrmäki

Katrine Rokkanen ja Johanna Lindh

Helsingin Seudun Opiskeija-asuntosäätiö HOAS

HOAS on säätiöpohjainen opiskelija-asuntojen tarjoaja pääkaupunkiseudulla. Sen toiminta on opiskelijoiden ohjaamaa. Pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ylioppilaskunnat asettavat edustajat HOAS:in päätöksentekoelimiin säätiön sääntöjen mukaisesti

HOAS:in valtuuskunta:

2020-2021: Nimo Samatar ja Kiia Wilander (varajäsen)

Säätiön hallitus:

2019-2020: Matti Tujula

Asumisen yhteistyöelin:

2020: Hanna Kivimäki ja Sakari Tuomisto (varajäsen)

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta -kurssit

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1-3 -opintojaksot muodostavat ns. pienen sivuaineen. Opintojaksojen tarkoitus on tukea opiskelijayhdistyksissä ja opiskelijakunnassa sekä opiskelijaedustajana toimimivia opiskelijoita. Opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain Winhassa/OMAssa.

Opintojaksot kestävät yhden kalenterivuoden ja niiden suorittamiseen kuuluu joitakin pieniä kirjallisia tehtäviä sekä osallistumista opiskelijakunnan järjestämiin koulutuksiin. Opintokokonaisuus on rakennettu Oppijan polku -mallin mukaiseksi, jossa opiskelija etenee yhdistystoiminnan perusteista kohti vaativampia tehtäviä.

Voit valita kokonaisuudesta osat:

  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1 (XX00CR15-3001)
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 2 (XX00CR16-3001)
  • Opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin tehtävissä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta  3 (XX00CR17-3001)
  • Opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.

Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet ovat opinto-oppaassa. Lisätietoja opintojaksoista antaa ensisijaisesti opiskelijakunnan koulutuspoliittinen asiantuntija.

Lisätiedot

METKA

Sakari Tuomisto
METKAn edunvalvonta-asiantuntija
sakari.tuomisto@metkaweb.fi
045 267 0828

Metropolia

Lehtori Marja Koskua
marja.koskua@metropolia.fi
p. 040 184 9147

Viimeksi muokattu 9.3.2020

This post is also available in English.