Tutorointi

Me tarjoamme jokaiselle opintonsa aloittavalle tukea ja tietotaitoa tutoroinnin muodossa. Tutorit avustavat uudet opiskelijat alkuun, ovat mukana ryhmäyttämässä heitä ja esittelevät opiskelijakulttuurin salat. Koulutetut tutorit toimivat jokaisella Metropolian kampuksella ja toimivat koko opiskelijayhteisömme hyväksi.

Tutoroinnilla tähtäämme siihen, että jokainen opiskelija tuntee olonsa tervetulleeksi ja uuden elämänvaiheen aloittaminen opintojen parissa sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Tutorhaku & -koulutukset

Sinustako tutor?

Tutorina saat arvokasta kokemusta ja pääset kehittämään monia työelämässäkin tarpeellisia taitoja. Tutoroinnin kautta pääset tutustumaan uusiin ihmisiin eri puolilta Metropoliaa ja voit löytää elinikäisiä ystäviä.

Haemme uusia tutoreita tiimeihimme aina keväisin ja syksyisin, aloittavien alojen ryhmien mukaisesti. Voit tarkistaa oman alasi hakukauden omalta tutoriltasi, tutorvastaavaltasi tai METKAn tutortiimiltä. Vaihtaritutoreita haemme molemmilla hakukausilla. Hauissa valituiksi tulleet koulutetaan METKAn tutorkoulutuksissa. Koulutukset ovat pakollisia ja ne koostuvat luennoista, työpajoista, kampuskohtaisesta päivästä sekä ryhmä- ja esiintymisharjoitteista.

Vertaistutorointi

Vertaistutor ottaa uusia opiskelijoita vastaan ensimmäisten koulupäivien aikana ja toimii tutoroitavan ryhmänsä tukena ensimmäisen lukukauden ajan. Tutor auttaa ryhmäläisiään pääsemään kiinni opiskeluarkeen jakamalla omia opiskelukokemuksiaan ja opastamalla käytännön asioissa. Vertaistutor on myös mukana kohottamassa ryhmähenkeä järjestämällä sosiaalisia aktiviteetteja koulun ohelle.

Tutorin puoleen voit kääntyä, jos sinulla on kysymyksiä kouluun tai opiskeluarkeen liittyen. Tutorit osaavat auttaa sinua monenlaisissa tilanteissa ja mikäli he eivät itse osaa kysymykseesi vastata, heiltä löytyy tietotaitoa opastaa sinut oikean metropolialaisen luo, jolta vastaus kysymykseesi löytyy.

Vaihtaritutorointi

Vaihtaritutorit toimivat tärkeänä osana Metropolian kansainvälistä toimintaa. Tutorit pitävät huolta vaihto-opiskelijoista ja auttavat heitä Suomen byrokratian viidakossa sekä uuteen kulttuuriin sopeutumisessa.

Vaihtaritutor on uutta opiskelijaa vastassa hänen saapuessaaan Suomeen ja opastaa perille HOASin asuntoon ja tutustuttaa samalla alueen päivittäispalveluihin. Oman kampuksen sekä sen lähialueiden esittely ja erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien järjestäminen yhdessä muiden tutoreiden kanssa kuuluvat vaihtaritutorin tehtäviin.

Vaihto-opiskelijoiden ohjaaminen Suomessa on loistava askel kohti omia kansainvälisiä tavoitteita, esimerkiksi ulkomaanvaihtoa tai ulkomailla työskentelyä ajatellen. Vaihtaritutorina pääset treenaamaan kielitaitoasi, tutustumaan uusiin ihmisiin useista maista ja kulttuureista, ja opit ymmärtämään kulttuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Vaihtaritutoroinnissa esiintymis-, neuvonta-, organisointi- ja viestintätaitosi kehittyvät mukavan yhdessä tekemisen ohella ja toiminnasta voit myös löytää elinikäisiä ystäviä!

Vaihtaritutoroinnin pääkielenä toimii englanti, mutta toiminnassa voit hyödyntää laajasti muutakin kielitaitoasi. Englannin kielitaidolle ei ole vaatimustasoa – hae siis rohkeasti mukaan!

Tutorvastaavuus

Tutorvastaavat ovat kokeneita tutoreita, jotka on erikseen valittu ja koulutettu toimimaan oman kampuksensa tutoreiden tiimien vetäjinä. Tutorvastaavan kausi alkaa heti koulutusten jälkeen ja kestää vähintään seuraavan kalenterivuoden loppuun. Haut järjestetään aina syksyisin. Tutorvastaavaksi voit hakea, mikäli olet toiminut tutorina vähintään yhden lukukauden ajan. Uudet tutorvastaavat pääsevät jo syyskaudella tutustumaan toimintaan vanhojen tutorvastaavien ohjauksella. Tutorvastaavuus on loistava keino syventää tutorina opittuja taitoja ja viedä osaamistaan seuraavalle tasolle.

Kysyttävää?

Ota rohkeasti yhteyttä oman alasi tutorvastaaviin tai METKAn tutortiimiin.

Tutorvastaavien sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi.

Sosiaali- ja terveysalan tutorvastaavat

Myllypuro

Hyvinvointi: Sosiaaliala, Toimintaterapia, Vanhustyö, Social Services

 • Anni Lipsanen
 • Roosa Kuskelin
 • Sanna Lumikuru

Terveys: Ensihoito, Kätilötyö, Sairaanhoito, Terveydenhoitotyö, Nursing

 • Eikka Iivari
 • Lilli Rissanen
 • Nea Leivo
 • Nellamari Huolman

Kuntoutus ja tutkiminen: Optometria, Radiografia ja sädehoito, Suun terveydenhuolto, apuvälinetekniikka, bioanalytiikka, fysioterapia, jalkaterapia, osteopatia

 • Maija Noronen
 • Lauri Laine
 • Jere Hankonen

Tekniikan ja liikenteen alan tutorvastaavat

Myllypuro

 • Waltteri Vannula
 • Niklas Ahokas

Myyrmäki

 • Pauli Nohynek
 • Henrik Roivainen
 • Joonas Kyry
 • Santeri Thynell

Karamalmi

 • Gresa Krasniqi
 • Jetro Karjalainen
 • Johannes Jokinen

Kulttuurialan tutorvastaavat

Arabia

 • Sara Maaria Peltonen
 • Janita Louhelainen

Liiketalouden tutorvastaavat

Myyrmäki

 • Maximillian Heymann
 • Jenna Sandberg
 • Jonna Tynys
 • Sini Matilainen

Vaihto-opiskelijoiden tutorvastaavat

Arabian kampus

 • Vilma Niemistö
 • Nina Lampi

Karamalmin kampus

 • Johannes Jokinen

Myllypuron kampus

 • Ävin Bapiiri
 • Alex Kalliomaa
 • Tamila Gvozdeva

Myyrmäen kampus

 • Enni Lahti
 • Stella Zoi Maragaki

METKAn tutortiimi

Lauri Kanerva

Hallituksen jäsen
lauri.kanerva@metkaweb.fi
050 3555 516

Emmi Nisumaa

Tutoroinnin ja ohjauksen asiantuntija
emmi.nisumaa@metkaweb.fi
050 374 3269

 

Jos haluat tavoittaa tutortiimin kokonaisuudessaan, ota yhteyttä:

 • tutor@metkaweb.fi – kaikki tutorointiasiat
 • international@metkaweb.fi – vaihto-opiskelijoiden tutorointiasiat

This post is also available in English.