Tutorointi

Me tarjoamme jokaiselle opintonsa aloittavalle tukea ja tietotaitoa tutoroinnin muodossa. Tutorit avustavat uudet opiskelijat alkuun, ovat mukana ryhmäyttämässä heitä ja esittelevät opiskelijakulttuurin salat. Koulutetut tutorit toimivat jokaisella Metropolian kampuksella ja toimivat koko opiskelijayhteisömme hyväksi.

Tutoroinnilla tähtäämme siihen, että jokainen opiskelija tuntee olonsa tervetulleeksi ja uuden elämänvaiheen aloittaminen opintojen parissa sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Tutorhaku & -koulutukset

Sinustako tutor?

Tutorina saat arvokasta kokemusta ja pääset kehittämään monia työelämässäkin tarpeellisia taitoja. Tutoroinnin kautta pääset tutustumaan uusiin ihmisiin eri puolilta Metropoliaa ja voit löytää elinikäisiä ystäviä.

Haemme uusia tutoreita tiimeihimme aina keväisin ja syksyisin, aloittavien alojen ryhmien mukaisesti. Voit tarkistaa oman alasi hakukauden omalta tutoriltasi, tutorvastaavaltasi tai METKAn tutortiimiltä. Vaihtaritutoreita haemme molemmilla hakukausilla. Hauissa valituiksi tulleet koulutetaan METKAn tutorkoulutuksissa. Koulutukset ovat pakollisia ja ne koostuvat luennoista, työpajoista, kampuskohtaisesta päivästä sekä ryhmä- ja esiintymisharjoitteista.

Vertaistutorointi

Vertaistutor ottaa uusia opiskelijoita vastaan ensimmäisten koulupäivien aikana ja toimii tutoroitavan ryhmänsä tukena ensimmäisen lukukauden ajan. Tutor auttaa ryhmäläisiään pääsemään kiinni opiskeluarkeen jakamalla omia opiskelukokemuksiaan ja opastamalla käytännön asioissa. Vertaistutor on myös mukana kohottamassa ryhmähenkeä järjestämällä sosiaalisia aktiviteetteja koulun ohelle.

Tutorin puoleen voit kääntyä, jos sinulla on kysymyksiä kouluun tai opiskeluarkeen liittyen. Tutorit osaavat auttaa sinua monenlaisissa tilanteissa ja mikäli he eivät itse osaa kysymykseesi vastata, heiltä löytyy tietotaitoa opastaa sinut oikean metropolialaisen luo, jolta vastaus kysymykseesi löytyy.

Vaihtaritutorointi

Vaihtaritutorit toimivat tärkeänä osana Metropolian kansainvälistä toimintaa. Tutorit pitävät huolta vaihto-opiskelijoista ja auttavat heitä Suomen byrokratian viidakossa sekä uuteen kulttuuriin sopeutumisessa.

Vaihtaritutor on uutta opiskelijaa vastassa hänen saapuessaaan Suomeen ja opastaa perille HOASin asuntoon ja tutustuttaa samalla alueen päivittäispalveluihin. Oman kampuksen sekä sen lähialueiden esittely ja erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien järjestäminen yhdessä muiden tutoreiden kanssa kuuluvat vaihtaritutorin tehtäviin.

Vaihto-opiskelijoiden ohjaaminen Suomessa on loistava askel kohti omia kansainvälisiä tavoitteita, esimerkiksi ulkomaanvaihtoa tai ulkomailla työskentelyä ajatellen. Vaihtaritutorina pääset treenaamaan kielitaitoasi, tutustumaan uusiin ihmisiin useista maista ja kulttuureista, ja opit ymmärtämään kulttuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Vaihtaritutoroinnissa esiintymis-, neuvonta-, organisointi- ja viestintätaitosi kehittyvät mukavan yhdessä tekemisen ohella ja toiminnasta voit myös löytää elinikäisiä ystäviä!

Vaihtaritutoroinnin pääkielenä toimii englanti, mutta toiminnassa voit hyödyntää laajasti muutakin kielitaitoasi. Englannin kielitaidolle ei ole vaatimustasoa – hae siis rohkeasti mukaan!

Tutorvastaavuus

Tutorvastaavat ovat kokeneita tutoreita, jotka on erikseen valittu ja koulutettu toimimaan oman kampuksensa tutoreiden tiimien vetäjinä. Tutorvastaavan kausi alkaa heti koulutusten jälkeen ja kestää vähintään seuraavan kalenterivuoden loppuun. Haut järjestetään aina syksyisin. Tutorvastaavaksi voit hakea, mikäli olet toiminut tutorina vähintään yhden lukukauden ajan. Uudet tutorvastaavat pääsevät jo syyskaudella tutustumaan toimintaan vanhojen tutorvastaavien ohjauksella. Tutorvastaavuus on loistava keino syventää tutorina opittuja taitoja ja viedä osaamistaan seuraavalle tasolle.

Opintotutorointi

Opintotutor tukee erityisesti oman alansa opiskelijoita opiskeluun liittyvissä haasteissa ja auttaa omalla kokemuksellaan toisia etenemään opinnoissa. Opintotutorit järjestävät säännöllisiä opintopiirejä, voivat toimia yksittäisen opiskelijan tukena opinnoissa sekä toimia esimerkiksi vertaistukena oppitunneilla tutkinnosta riippuen. 

Opintotutoriksi voi ryhtyä, mikäli olet kiinnostunut toimimaan vertaisohjaajana, ja pystyt opintojen ohella sitoutumaan säännöllisten opintopiiritapaamisten vetämiseen kampuksellasi. Opintotutoriksi pääsee käymällä METKAn koulutuksen, jota varten ei vaadita aiempaa tutorointikokemusta. Opintotutorit saavat työstään valintansa mukaan joko 5 op tai rahallisen palkkion. Kokonaisuuteen sisältyy opintopiiritoiminnan suunnittelua, viestintää, tapaamisten ohjaamista yhden lukukauden tai lukuvuoden ajan sekä toiminnan raportointia. Kysy lisää opintotutoroinnista METKAn tutortiimiltä.

Liikuntatutorointi

Liikuntatutorin tärkein tehtävä on auttaa muita opiskelijoita liikunnan ja liikkumisen kanssa. Liikuntatutor tuntee oman kampuksensa liikuntamahdollisuudet ja pystyy esittelemään Zonen palveluita. Liikuntatutorit järjestävät myös mahdollisuuksien mukaan liikunnallisia tapahtumia ja ovatkin esimerkiksi MetroSportissa mukana. Liikuntatutorien tukena toimii tutorvastaavien liikuntavastaavat, sekä METKAn liikuntasektori. Liikuntatutorit koulutetaan liikuntasektorin toimesta, eikä liikuntatutorointi edellytä muuta tutortaustaa. Osa liikuntatutoreista on kuitenkin myös vertaistutoreita ja jokainen tutor saa pintapuolisen koulutuksen myös liikuntatutorin tehtävistä. Lisätietoja liikuntatutoroinnista voit kysyä METKAn liikuntasektorilta tai tutortiimiltä.

Kysyttävää?

Ota rohkeasti yhteyttä oman alasi tutorvastaaviin tai METKAn tutortiimiin.

Tutorvastaavien sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)metkaweb.fi.

Sosiaali- ja terveysalan tutorvastaavat

Myllypuro

Hyvinvointi: Sosiaaliala, Toimintaterapia, Vanhustyö, Social Services

 • Sanni Luostarinen
 • Seliatu Ahmed
 • Tia-Maria Turunen

Terveys: Ensihoito, Kätilötyö, Sairaanhoito, Terveydenhoitotyö, Nursing

 • Anna Hentunen
 • Jere Elomaa
 • Moona Reunama
 • Juho Haapasalmi
 • Isa Miettinen
 • Angela Baluyot

Kuntoutus ja tutkiminen: Optometria, Radiografia ja sädehoito, Suun terveydenhuolto, apuvälinetekniikka, bioanalytiikka, fysioterapia, jalkaterapia, osteopatia

 • Heljä Holmström
 • Heta Anttonen
 • Justus Kalliokoski

Tekniikan ja liikenteen alan tutorvastaavat

Myllypuro

 • Niina Raatikainen
 • Rasmus Skönroos
 • Mia Vaim

Myyrmäki

 • Saara Halla-aho
 • Eemil Heikkinen
 • Ella Järvelä
 • Valtteri Veikkanen
 • Aila Henriksson

Karamalmi

 • Jarkko Utriainen
 • Sami Barbaglia
 • Tuomas Lepistö
 • Anita Koskinen
 • Jere Hippeläinen

Kulttuurialan tutorvastaavat

Arabia

 • Anni Lampi
 • Aleksis Seilo
 • Laura Aaltonen
 • Rami Kiiskinen

Liiketalouden tutorvastaavat

Myyrmäki

 • Sara Raitanen
 • Ivana Onkova
 • Jonna Tynys
 • Jenna Sandberg
 • Jonna Ahlajoki

Vaihto-opiskelijoiden tutorvastaavat

Arabian kampus

 • Rami Kiiskinen
 • Anni Lampi

Karamalmin kampus

 • Jarkko Utriainen

Myllypuron kampus

 • Isa Miettinen
 • Angela Baluyot
 • Anna Hentunen

Myyrmäen kampus

 • Aila Henriksson
 • Veera Korhonen

METKAn tutortiimi

Ävin Bapiiri

Hallituksen jäsen
avin.bapiiri@metkaweb.fi
050 3555 516

Emmi Nisumaa

Tutoroinnin ja ohjauksen asiantuntija
emmi.nisumaa@metkaweb.fi
050 374 3269

 

Mira Rouvinen

Yhteisö- ja työelämäasiantuntija, KV-tutorointi
mira.rouvinen@metkaweb.fi
044 966 0960 

 

Jos haluat tavoittaa tutortiimin kokonaisuudessaan, ota yhteyttä:

 • tutor@metkaweb.fi – kaikki tutorointiasiat
 • international@metkaweb.fi – vaihto-opiskelijoiden tutorointiasiat

This post is also available in English.