Käsiäänestyksessä ylös nostettuja äänestyslippuja / Voting tickets raised in peoples hands

Liittokokouksessa tehdään ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteiset päätökset ja määritellään edunvalvonnan linjat. Äänestykset tehdään suuressa salissa käsiäänestyksellä. (kuva: Valtteri Törmänen)

Viime viikolla METKA osallistui Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) liittokokoukseen. Se on AMK-opiskelijoiden vuoden tärkein tapahtuma.

Mitä me siellä edustimme? Mitä saimme aikaan ja miten käytimme jäsentemme ääntä? Mikä edes on SAMOK ja miksi se on tärkeä?

Usko pois, nämä ovat tärkeitä asioita!

Mistä on kysymys?

METKA on Suomen Opiskelijakuntien liiton jäsen yhdessä 24 muun opiskelijakunnan kanssa. Yhdessä edustamme koko Suomen 142 000 ammattikorkeakoulussa opiskelevaa.

Liittokokouksessa oli läsnä 152 ääntä lähes kaikista Suomen ammattikorkeakouluista. METKAlla ääniä oli käytössään 14, eli olimme liittokokouksen suurin delegaatio yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon kanssa.

METKAn vaikutusvalta SAMOK:issa ja koko AMK-opiskelijaliikkeessä on riippuvainen laajasta jäsenkunnasta. Mitä enemmän METKAlla on jäseniä, sitä vahvemmin äänemme kuuluu. Sama pätee kaikkeen edunvalvontaamme. Siksi sinun, Metropolian opiskelijan, jäsenyys opiskelijakunnassa on äärimmäisen tärkeää.

Mitä METKA vaati liittokokouksessa?

METKA edusti liittokokouksessa uudistustahtoista ja tulevaisuuteen katsovaa näkemystä. Puhuimme uudistuvasta AMK-opiskelijoiden liikkeestä ja tahdoimme luoda sille entistä vaikuttavampaa tulevaisuutta. Opiskelijakuntien on pystyttävä luomaan jäsenilleen hyötyä ja valvottava heidän etuaan.

Yksittäisinä asiakysymyksinä edistimme harjoittelujen palkallisuutta, opiskelijoiden mielenterveyspalveluita ja opiskelijaliikkeen saavutettavuutta myös englannin kielellä. Kaikkien linjausten esillä pitäminen onnistui, vaikka mielenterveydestä emme onnistuneetkaan saamaan konkreettista kirjausta ensi vuoden asiakirjoihin.

Meillä oli myös ehdokas SAMOK:in toiminnasta päättävään elimeen, liittohallitukseen vuodelle 2020. METKAn hallituksen jäsen Nimo Samatar teki lyhyen kampanjan teemoinaan koulutuksen tasa-arvo ja opiskelijoiden monimuotoisuuden edustaminen. Valitettavasti äänestystulos kokouksessa ei riittänyt valintaan. Koko METKAn delegaatio oli kuitenkin ylpeä siitä, miten Nimo ja me yhdessä pystyimme edustamaan tärkeäksi kokemiamme asioita liittokokouksessa.

Terveisiä liittokokouksesta

Liittokokous ulottui kolmen päivän ajalle. Se alkoi jo keskiviikkoiltana alusvatilla keskusteluilla ja valmistautumisella ja jatkui koko torstai- ja perjantaipäivät. Kokouksessa luettiin terveiset useilta yhteistyötahoilta. Valtiovallan tervehdyksen toi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Liittokokous on siis näyttävä ja arvokas tilaisuus.

Kokouspäivien ajan valmisteltiin ahkerasti muutosehdotuksia, keskusteltiin eri opiskelijakuntien kannoista asiakysymyksiin ja valmisteltiin puheita. Kokouspäivät olivat intensiivisiä, mutta silti ajoittain sai odotella ja tylsistyä.

Kokouksessa esiintyi ja tavattiin useita METKAn entisiä toimijoita. Entiset METKAlaiset, nykyisin Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana toimiva Maria Jokinen sekä SAMOK:in viestintäasiantuntijana toimiva Emmi Paajanen, edustivat kokouksessa METKAn kasvattamaa opiskelijatoimijoiden joukkoa. METKAn alumneista paikalla olivat myös Insinööriliiton erityisasiantuntijana toimiva Miihkali Härkönen, Opiskelijoiden liikuntaliiton varapuheenjohtaja Tiina Anttonen, SAMOK:in hallituksen jäsen ja European Students Unionin hallitukseen pyrkivä Otto Rosenlund sekä Metropolia AMK:in hallituksessa toimiva Valtteri Markula.  Taas saatiin todeta, että opiskelijakuntatoiminta on opettavaista ja antaa eväitä edetä pitkällekin, jos siihen on motivaatiota.

Liittokokouksessa saatiin myös uusia tuttavuuksia ja tavattiin vanhoja. Edunvalvonnan asiantuntijamme Sakari löysi kokousedustajien joukosta esimerkiksi siskonsa kummitytön äidin ja kotiseudultaan kotoisin olevan uuden tuttavuuden. Monessa tilaisuudessa todettiin, että Suomi on pieni maa ja opiskelijaliikkeen toimijat ovat hyvin verkostoituneita.

Tunteiden ja ajatusten vuoristorata

SAMOK:in liittokokouksessa päätetään tärkeistä asioista, joihin kaikki paikalla olijat suhtautuvat suurella sydämellä. Tilanteet voivat muuttua nopeasti. Suuressakin salissa eli kaikkien kokoukseen osallistujien edessä on esimerkiksi oltava valmis pitämään puheenvuoroja yllättävistä aiheista. Opiskelijakuntien kannat erilaisiin asiakysymyksiin voivat olla joustavia tai edustajiston tai poliittisten linjapaperien määräämiä. Saadakseen ajamiaan asioita päätöksiksi on oltava valmis neuvottelemaan, ymmärtämään eri puolilta Suomea tulleiden opiskelijoiden näkemyksiä ja löytämään mielipiteiden välistä yhteisen kompromissin.

Joskus tuntuu turhauttavalta, jos muut edustajat eivät ymmärrä tärkeänä pitämäsi asian merkitystä. Toisaalta on hyvin palkitsevaa, jos muiden edustajien kanssa löytyy yhteisiä tavoitteita ja yhteistyö tuottaa tulosta. Usein asioihin ja erityisesti henkilövalintoihin liittyy myös henkilökohtaisia tavoitteita ja tunteita. Silloin mitataan ymmärrystä ja kykyä erottaa asiat ja ihmisten henkilökohtaiset tuntemukset. Se voi olla myös vaikeaa.

Kokonaisuudessaan liittokokous oli METKAn näkökulmasta antoisa, vaikka kaikkia tavoitteita ei pystyttykään täyttämään. METKAn delegaatit puhuivat kokouksessa ehkä eniten kaikista opiskelijakunnista ja toivat esiin tuoreita ajatuksia opiskelijaliikkeen keskusteluun. Hyvä me!

Ensi vuonna tulemme taas uudelleen vaikuttamaan yhteisen asian puolesta. METKAN vaikutusvalta ja äänimäärä liittokokouksessa perustuu opiskelijakunnan jäsenmäärään. Toivottavasti delegaatiomme on silloinkin suuri ja voimme vaikuttaa liiton linjoihin tehokkaasti.

Siihen tarvitaan laaja jäsenpohja ja yhtenäinen opiskelijakunta.

This post is also available in English.