Häirintäyhdyshenkilöt

METKAn häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat apua, tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka ovat kokeneet häirintää tai haluavat puhua itseensä tai muihin kohdistuneesta asiattomasta käytöksestä. Voit olla yhteydessä kumpaan tahansa METKAn häirintäyhdyshenkilöistä.

Miten häirintäyhdyshenkilöihin saa yhteyden?

METKAn häirintäyhdyshenkilöt

METKAlla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, hallituksen jäsen Tekla Kosonen sekä tutoroinnin asiantuntija Rami Hollmérus. Heidän tehtävänään on tukea häirintätilanteissa.

Tekla KosonenTekla Kosonen on sosiaalialan opiskelija ja on jo pitkään ollut kiinnostunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Häirintäyhdyshenkilötoiminnan lisäksi Tekla toimii METKAssa edunvalvontasektorilla opiskelijoiden edunvalvonnan parissa.

 

Rami HollmerusRami Hollmérus on koulutukseltaan sosionomi. Aikaisemmassa työssään Rami on tehnyt perhetyötä ja kohdannut monenlaisissa haastavissa ja kuormittavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Ramilla on täydennyskoulutusten kautta saatua osaamista niin sovittelusta kuin palveluohjaamisestakin. Häirintäyhdyshenkilötoiminnan lisäksi Rami toimii tutorsektorilla, päävastuunaan toiminnan organisointi ja koulutusten järjestäminen.

Mitä häirintä on?

Häirinnäksi luokitellaan kaikki epäasiallinen kohtelu; nimittelystä ja porukasta ulos sulkemisesta, aina syrjintään ja seksuaaliseen häirintään asti. Häirintä on aina yksilöllinen kokemus. Häirintä on epätoivottua käytöstä: esimerkiksi koskettelua, kommentointia, vihjailua, vitsailua tai muuten asiatonta käyttäytymistä häirittyä kohtaan. Mikäli olet epävarma oliko kokemassasi tai havaitsemassasi tilanteessa häirintää, ole yhteydessä, niin voimme miettiä tilannetta yhdessä.

Häirintä ei koskaan ole häirintää kokeneen vika. Pitkään jatkunut häirintä voi johtaa masennukseen, sosiaaliseen eristämiseen ja opiskelujen vaikeutumiseen. Häirintä on yksi syrjinnän muodoista sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien vastaista toimintaa. Mikäli häirintää tapahtuu korkeakouluympäristössä, on korkeakoulu velvollinen puuttumaan asiaan.

Omaa käytöstä on monesti vaikea tutkia toisen silmin, jolloin ihminen ei välttämättä edes tiedosta käyttäytyvänsä häiritsevästi. Monesti huomautus epäasiallisesta käytöksestä riittää tilanteen korjaamiseksi, mutta toisinaan pelkkä puhe ei riitä.

Mitä häirintäyhdyshenkilö tekee?

Häirintäyhdyshenkilö on tehtäväänsä koulutettu henkilö, johon häirintää kokenut voi ottaa yhteyttä. Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa. Häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, vaan voi auttaa tilanteissa eteenpäin, eikä ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman asianomaisen lupaa. Yhdyshenkilö on puolueeton ja pohtii yhdessä yhteyttä ottaneen kanssa, mitä on tapahtunut, ja kuinka tilannetta voidaan käsitellä. Yhdyshenkilö tietää, mistä paras apu löytyy kiireellisissäkin tapauksissa ja osaa tarvittaessa ohjata opiskelijan avun piiriin.

Yhteyttä kannattaa ottaa, vaikkei kokisikaan tarvetta muuhun kuin asiasta keskustelemiseen. Häirintäyhdyshenkilö tukee yhteydenottajaa niin kauan kuin tilanne vaatii ja auttaa tarvittaessa Metropolian opiskelijahyvinvointipalvelujen tai muiden hyvinvointipalvelujen pariin.

Kaikki keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat aina täysin luottamuksellisia.

This post is also available in English.