Jatkuva poikkeusaika uhkaa murtaa opiskelijoiden mielenterveyden

METKAn ja SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 60,1% AMK-opiskelijoista on kokenut jaksamisensa ja mielenterveytensä heikentyneen poikkeusolojen aikana jonkin verran tai erittäin paljon. Moni opiskelija kokee pystyvänsä sinnittelemään poikkeusolojen läpi, mutta liian monelle yksinäisyys, eristyneisyys ja tilanteen ahdistavuus on jo nyt ollut liikaa, eikä jaksamista enää löydy. Liian moni vastaajista kertoo jopa itsetuhoisista ajatuksista.

“Kyselyn tulokset osoittavat selkeästi miten suuri merkitys korkeakouluyhteisöllä on opiskelijoiden arkeen. Koronavuosi on ollut pitkä ja toivottavasti pääsemme pian takaisin kampuksille!” Janne Levänen METKAn hallituksen varapuheenjohtaja

Kyselyn tulokset osoittavat että opiskelijoiden tilanne on jopa luultua heikompi. Mielenterveyden heikentymisen lisäksi suurin osa opiskelijoista kokee aiempaa enemmän yksinäisyyttä ja suurimman osan motivaatio on laskenut aiemmasta. Opiskelijat kaipaavat tukea opintoihin, kuulumisten vaihtoa opintojen ohella mutta myös aiempaa enemmän mielenterveyden tukipalveluita.

“METKA kokee vastuukseen perehtyä kyselyn tuloksiin huolellisesti, viedä niiden sanomaa eteenpäin Metropolian sisällä ja tuoda julkisuuteen vastausten kertomaa viestiä. Opiskelijoiden tukala tilanne on nyt nostettu esille. Toivomme todella, että meitä myös kuullaan.” Janne Levänen METKAn hallituksen varapuheenjohtaja

Kyselyn tulokset osoittavat, että mielenterveyden haasteiden selättämiseen ei riitä poikkeusolojen loppuminen. Opiskelijat tarvitsevat tukea ja apua varmasti vielä pitkään poikkeusolojen jälkeenkin. SAMOK ja opiskelijakunnat vaativat välittömiä toimia vastaamaan opiskelijoiden hätähuutoon.

METKA ja SAMOK toteuttivat huhtikuussa kyselyn opiskelijoille heidän kokemuksistaan pandemia-ajasta. Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi 7341 ammattikorkeakouluopiskelijaa 19 eri ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:
Janne Levänen
METKAn hallituksen varapuheenjohtaja, Edunvalvonta
0503555301