Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA pitää välttämättömänä, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnot eivät esty, viivästy tai kohtuuttomasti hankaloidu koronaepidemian ja sen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden vuoksi.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on ilmoittanut, että sen tarkoitus on turvata opintojen riittävä eteneminen, jotta opintotuen opintopisterajojen saavuttaminen ja määräajassa valmistuminen ovat edelleen mahdollisia. Saman tavoitteen on kannanotossaan asettanut myös ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE. METKA kiittää Metropoliaa sitoumuksestaan ja kannustaa sitä etsimään uusia luovia keinoja opetuksen järjestämiseksi tässä nopeasti eteen tulleessa poikkeustilanteessa.

Tilanne ei ole helppo opetushenkilökunnalle eikä opiskelijoille, mutta parhaiten sen kanssa pärjätään yhteistyöllä. Keskustelu ja yhteydenpito luo ratkaisuja ongelmiin ja lisää yhteistä ymmärrystä tilanteen realiteeteista. Metropoliassa toimii 41 opiskelijaedustajaa tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnissa sekä 10 aktiivista opiskelijayhdistystä, jotka tuntevat opiskelijoiden tarpeet ja opiskelun luonteen omissa tutkinnoissaan. METKA ehdottaa, että heidät otetaan tutkintotasolla mukaan etäopiskelun ja muiden tilanteen vaatimien opetuksen toteutustapojen suunnitteluun. Heidän ehdotuksensa ja näkemyksensä ovat varmasti hyödyllisiä. Tavoitteena on oltava laadukas opetus eikä vain tilanteesta selviäminen.

METKA on erityisen huolissaan niistä aloista, joiden opiskelussa lähiopetus, laboratorioharjoitukset ja harjoittelut ovat keskeinen osa opintoja. Opetuksen järjestämisessä kaikki keinot on oltava käytössä työssä oppimista, AHOTointia ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä myöden.

Opiskelija ei saa joutua ahdinkoon, jos opintojen eteneminen estyy hänestä riippumattomista syistä. Tällaisia tilanteita saattavat olla karanteeniin joutuminen, pakollisen harjoittelun estyminen tai se, ettei opetusta pystytä syystä tai toisesta järjestämään. Opintojen viivästyminen saattaa johtaa lisäajan tarpeeseen, opintolainahyvityksen menettämiseen ja ongelmiin esimerkiksi työelämään siirtymisen ja toimeentulon suhteen.

METKA toivoo päättäjiltä, työelämältä ja muilta ymmärrystä ja joustoa opiskelijoita kohtaan.
Opiskelijakunta METKA näkee myös hopeareunuksen tumman pilven ympärillä. Tämä on Metropolialle ja opiskelijoille tilaisuus oppia toden teolla hyödyntämään kaikkia etä- ja verkko-opetuksen mahdollisuuksia. Näin me METKAssa ajattelemme myös omasta toiminnastamme. Olemme jo aloittaneet ideoinnin sen suhteen, miten vappua voi juhlia etänä ja kuinka pitää huolta opiskelijayhteisöstä etänä.

Haaste on asetettu! Opiskelun on jatkuttava!

This post is also available in English.