METKA on käynnistänyt kyselytutkimuksen opiskelijoille etäopetuksen vaikutuksista opiskelijan arkeen ja hyvinvointiin. Kyselyllä kerätään tietoa opiskelijoiden jaksamisesta, etäopetuksen onnistumisesta ja opiskelumotivaatiosta.

Tarvitsemme kyselyyn paljon vastauksia kaikkien alojen ja kampusten opiskelijoilta.

Vastaa kyselyyn!

Tulosten avulla saadaan arvokasta tietoa poikkeusolojen vaikutuksesta opiskelijoiden hyvinvointiin ja perustaa tulevalle opiskelijakunnan edunvalvontatyölle. Kyselytutkimus toteutetaan myös muissa Suomen ammattikorkeakouluissa samanmuotoisena, eli kyse on kansallisesta hankkeesta.

Kysely on auki 30.4.2020 saakka.

Lisätietoja:

Sakari Tuomisto
Edunvalvonnan asiantuntija
Opiskelija-asiahenkilö
045 267 0828

This post is also available in English.