Teimme loppuvuodesta METKA2024 -kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää teidän näkemyksiä METKAn toiminnasta. Vastauksia käytetään METKAn toiminnan kehittämiseen vuonna 2024. Saimme yhteensä 63 vastausta, kiitos jokaiselle vastanneelle! Lahjakorttien arvonnan voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Yleistiedot

Vastaajien alat jakautuivat seuraavasti:

 • Sosiaali- ja terveysala 44,4 %
 • Tekniikka 30,2 %
 • Liiketalous 14,3 %
 • Kulttuuri 11,1 %

Vastaajien pääasiallinen kampus:

 • Myllypuro 49,2 %
 • Myyrmäki 28,6 %
 • Arabia 11,1 %
 • Karamalmi 11,1 %

Vastaajien jäsenyysstatus:

 • Kyllä 77,8 %
 • Ei 22,2 %

Vastaajien näkemys jäsenyyden hinnasta:

 • Sopiva 69,8 %
 • Liian korkea 28,6 %
 • Liian matala 1,6 %

Vastaajia pyydettiin arvioimaan sektoreita asteikolla 1-5, jossa 1 = erittäin tyytymätön ja 5 =erittäin tyytyväinen.

 • Viestintä ja tiedotus 3,65
 • Edunvalvonta 3,68
 • Tutorointi 3,89
 • Tapahtumat 3,90

Vastaajat saivat valita 1-3 mielestään tärkeintä sektoria 12 vaihtoehdosta.

 1. Edunvalvonta: 22,9 %
 2. Tapahtumat: 15,3 %
 3. Jäsenpalvelut: 13,5 %
 4. Tutorointi: 11,8 %
 5. Sidosryhmäyhteistyö: 6,5 %
 6. Zone-liikuntapalvelut: 6,5 %
 7. Metka Cafe: 5,9 %
 8. Kerhot: 4,7 %
 9. METKAn hankkeet: 4,7 %
 10.  Viestintä: 4,7 %
 11.  Yritysyhteistyö: 2,4 %
 12.  METKAn Speksi: 1,2 %

Avoin palaute

Mitä muuta METKA2024-kyselystä selvisi? Tässä osiossa vastaamme muutamiin avoimen palautteen kautta tulleisiin kommentteihin.

Jäseneksi liityttäisi, jos siihen sisältyisi enemmän hyviä etuja
Ask and you shall receive! METKAlle rekrytoidaan parhaillaan yritysyhteistyö- ja jäsenyysasiantuntijaa. Tämän myötä erilaisten etujen neuvottelemiseen on lisää resursseja. Odotellessa voi kuitenkin selailla Pivon tuhansia alennuksia. Jos taas tykkää tapahtumista, niin jäsenyys maksaa itsensä aika nopeasti takaisin alennuksina.

Zonen liikuntapalveluita ei ole kaikilla kampuksilla
Kaikilla Metropolian kampuksilla Zonen palveluita ei ole, mikä on harmi, mutta onneksi missä tahansa viidestä paikasta voi käydä liikkumassa (Myllypuro, Myyrmäki, Tikkurila, Pasila, Malmi). Liikkumaan pääsee kuitenkin jossain muodossa kaikilla Metropolian kampuksilla. Metropolia On The Move -hankkeella on rahoitettu esimerkiksi Arabian joogatila ja toimistopolkimet ja Karamalmille on juuri kiinnostavia suunnitelmia vireillä!

METKAn toimintaa toivotaan näkyvämmäksi kaikilla kampuksilla
Pyrimme järjestämään toimintaa kaikilla kampuksilla. Myllypurossa kuitenkin sijaitsee toimistomme ja esimerkiksi varastomme (eli kaikki meidän tavarat). Siksi toiminta on keskittynyt paljon Myllypuroon. Valitettavasti kaikkia palveluita ei tilojen rajallisuuden vuoksi saada kaikille kampuksille, mutta esimerkiksi MMKK-hankkeessa toteutetut kampus lounget löytyvät onneksi tasapuolisesti kaikilta kampuksilta!

METKAn toimintaa toivotaan näkyvämmäksi kaikille opiskelijoille, myös niille, jotka eivät ole aktiivitoiminnassa mukana
Ihan kaikki ovat tervetulleita METKAn toimintaan. Tiedostamme kuitenkin, että aktiivitoiminnassa mukana olevat ehkä seuraavat METKAn viestintää tarkemmin ja heillä on ystäviä yli kampus- ja tutkintorajojen, jolloin esimerkiksi tapahtumiin osallistutaan matalammalla kynnyksellä. Suosittelemme kuitenkin ehdottomasti osallistumaan toimintaan itsellesi sopivalla tavalla. Voit ryhtyä vaikka tutoriksi, opiskelijaedustajaksi tai edaattoriksi tai osallistua tapahtumiin, sillä niitäkin on moneen makuun!

Hinta on liian korkea
Hintaa laskettiin juuri viime syksynä. Aiemmin vuoden jäsenyys oli 52 euroa ja nyt 39 euroa. Opiskelijakunta on lakisääteinen osa ammattikorkeakoulua. AMK-laissa sekä myös yhdistyslaissa opiskelijakunnan tehtäväksi on määritelty useita tehtäviä. Metropolian 17 000 opiskelijan oikeuksien, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen vaatii sekä aktiivisia luottamustoimijoita, että palkattuja työntekijöitä. Siksi emme pysty myymään jäsenyyttä ihan samaan hintaan, kuin monet opiskelijayhdistykset.

METKAn viestintä ei tavoita kaikkia, sillä kaikki eivät käytä sosiaalista mediaa
Hyvä huomio! Jonkin verran painatamme julisteita tai pöytäkolmioita. Vaikka lähtökohtaisesti pyrimme käyttämään digitaalisia kanavia paperisten sijaan, julisteillekin on paikkansa. Tämän vuoden aikana saamme enemmän digitaalisia mainoksia kampuksille, sillä uusia infonäyttöjä testaillaan parhaillaan joka kampuksella!

Vastaajilla oli monipuolisia toiveita viestinnälle: kannanottoja, tapahtuma-kuvia, opiskelijan oikeuksia ja muuta. TikTokista pidettiin!
Melko laajalla skaalalla jo postaillaan, mutta tapahtumista olisi meidänkin mielestä kiva saada lisää kuvia! Otamme tämän ehdottomasti huomioon jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa. Kannareita, lausuntoja ja edunvalvonnan vinkkejä on ehdottomasti tiedossa tänäkin vuonna. TikTok on uusin kanavamme ja sinne on ollut ilo tehdä sisältöä! Ota METKAn tili haltuun, niin saadaan entistä enemmän näkyvyyttä meidän audiovisuaaliselle taiteelle!

Edunvalvonta ei näy ulospäin
Totta, sillä METKAn edunvalvontatiimin ja opiskelijan väliset asiat ovat luottamuksellisia. Sen verran voimme kuitenkin kertoa, että viime vuoden aikana käsittelimme 87 edunvalvonnan yhteydenottoa. Välillä riittää, että ohjaamme opiskelijan oikealle henkilölle ja autamme vaikkapa tutkintosäännön tulkitsemisessa. Joskus järjestämme tapaamisia opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Tapausten eli keissien lisäksi teemme paljon näkymätöntä työtä työryhmissä vaikuttamisen, opiskelijapolitiikan seuraamisen ja opiskelijaedustajiin liittyvän työn muodossa. Kirjoitamme myös lausuntoja ja kannareita, joista kerromme täällä somessa.
Lisää infoa edunvalvonnasta luvassa jo tällä viikolla!

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin ei olla tyytyväisiä
YTHS:n jonotilanne on puhuttanut siitä asti, kun AMK-opiskelijat tulivat mukaan YTHS:n piiriin. YTHS:n resursseja ei ole kasvatettu samassa tahdissa, kun korkeakoulujen opiskelijamäärät ovat lisääntyneet. Vuodelle 2024 YTHS haki enemmän valtion rahoitusta ja tarkoituksena oli huomioida paremmin kasvaneet opiskelijamäärät. Rahoitusta ei kuitenkaan saatu. YTHS:n rahoituksesta 77 % tulee valtiolta ja 23 % opiskelijoiden terveydenhoitomaksusta. METKA ei suoraan pysty vaikuttamaan näihin asioihin, mutta vaikutamme kuitenkin YTHS:n eteläisen alueen johtokunnassa. Lisäksi METKA ja kattoliittomme SAMOK seuraavat aktiivisesti aiheesta käytävää keskustelua.

Häirintäyhdyshenkilö-toiminta koetaan erittäin tärkeäksi
Niin mekin koemme! METKAlla on kaksi koulutettua häirintäyhdyshenkilöä ja lisäksi METKA kouluttaa joka vuosi opiskelijayhdistyksiin häirintäyhdyshenkilöitä. Jokainen häirintäilmoitus käsitellään huolellisesti ja jokaisesta myös opitaan lisää, jotta voimme tulevaisuudessa käsitellä tilanteita entistä paremmin. Olemme myös laatineet alkuvuodesta METKAn turvallisemman tilan periaatteet, joita jokaisen METKAn toimintaan osallistuvan tulee kunnioittaa.

Kerhotoimintaa toivottiin näkyvämmäksi ja uusia kerhoja haluttiin lisää
Kerhotoiminta on harrastetoimintaa opiskelijoilta opiskelijoille. Kuka vaan voi perustaa oman kerhon. Tarvitset itsesi lisäksi kaksi muuta Metropolian opiskelijaa. Tämän jälkeen tarvitaan perustamiskokous ja kerho on valmis aloittamaan toimintansa! Kerhojen määrä vaihteleekin vuosittain, sillä välillä kerhon vetäjät esimerkiksi valmistuvat ja seuraajaa ei löydy. Kiinnostaako siis esimerkiksi yhdessä taiteileminen? 17 000 opiskelijan joukosta löytyy varmasti kiinnostuneita mukaan kerhoon! METKA voi tukea kerhon toimintaa pienellä raha-avustuksella sekä tiedottamalla kerhon toiminnasta kanavillaan.

Kampus loungeen kaivattiin ohjelmaa tai tapahtumia, jotta siellä tulisi käytyä useammin
Lounget ovat vapaasti opiskelijoiden käytössä ja ne on tarkoitettu opiskelijoiden olohuoneiksi, hengailuun, pelailuun, tapahtumiin jne.
Marras-joulukuussa järjestettiin joululomaetkot jokaisen kampuksen lounge-tiloissa. Loungejaisissa juhlistettiin loungejen ”avajaisia” opiskelijayhdistysten ja muiden kampusten toimijoiden kanssa. Tutoreita kannustetaan hyödyntämään kampus loungeja yhteisten pienten tapahtumien järjestämisessä. Kuulemme mielellämme myös ideoita siitä, millaista ohjelmaa tiloissa voisi järjestää!

Tutoreita ei näe kovin paljon orientaation jälkeen
Tutorointi luonnollisesti on näkyvintä orientaatiopäivien ja fuksiaisten aikana. Tutoroinnin tulisi käytännössä kestää vähintään yhden lukukauden ajan. Hyvä kuitenkin muistaa, että tutorit ovat itsekin opiskelijoita. Joskus heilläkin opinnot voivat viedä enemmän aikaa. Tutoreihin saa kuitenkin olla yhteydessä missä vaiheessa opintoja vain. Kannustamme kuitenkin myös fukseja olemaan aktiivisesti yhteydessä omiin tutoreihin ja opiskelukavereihin. Tarvittaessa myös METKA auttaa opintojen kiemuroissa.

Tutoroinnin prosessi opintopisteiden saamiseksi on hankala ja työmäärä suuri
Metropoliassa jokaiselle opintopisteelle on arvioitu tietty määrä tunteja, tähän huomioidaan myös tutorin tekemä suunnittelutyö sekä viestintä. Lisäksi tuleva OPS-uudistus tulee uudistamaan myös tutorraportin kevyemmäksi. Hyvä kuitenkin pohtia, ovatko opintopisteet ainoa motivaattori lähteä tutoriksi. Tutoroinnista saa nimittäin niin paljon enemmänkin, kuin vain opintopisteitä. Moni on löytänyt opiskeluaikojen parhaat kaverit sitä kautta. Tutorointi antaa myös hurjasti osaamista ja eväitä työelämääkin varten.

Tiedot tapahtumista kaivataan aiemmin
Viestinnän ajoitusta pyritään kehittämään! Tapahtumien osalta päivämäärät, lippujen hinnat tai muut oleelliset tiedot kuitenkin usein varmistuvat meistä riippumattomista syistä turhan myöhään.

Vastauksissa nousi hyvin erilaisia toiveita tapahtumille: osa toivoi liikuntaa ja turnauksia, osa sitsejä ja approja, osa rastikierroksia ja osa workshoppeja ja verkostoitumista
Tapahtumia löytyy Metropolian kokoisesta korkeakoulusta todella paljon! Eri kampuksilla toimii 15 opiskelijayhdistystä, joten sitsejä, approja ja baaribileitä on lähes joka viikko! Opiskelijayhdistykset järjestävät paljon myös yritysvierailuita oman alansa opiskelijoille ja he tuntevat mm. yritykset, harjoittelupaikat ja muut mahdollisuudet. Liikunnallisia tapahtumia METKA järjestää useita vuodessa, muun muassa SportAppro, MetroSport ja Zonen tapahtumat. Kansainvälisille opiskelijoille löytyy tapahtumia Erasmus Student Networkin järjestämänä ja suomalaisiin opiskelijoihin pääsee tutustumaan esimerkiksi Buddy Lunch -konseptin avulla.

Alkoholittomia tapahtumia toivotaan lisää
Tämä toive nousee esille usein. Alkoholittomat tapahtumat eivät kuitenkaan lopulta vedä niin suurta kävijämäärää, kuin holilliset. Haluamme kuitenkin ehdottomasti kehittää kaikkia tapahtumia siten, että ne olisivat mahdollisimman hauskoja myös alkoholittomana. Esimerkiksi approille ja baaribileisiin pyrimme hankkimaan useampia alkoholittomia vaihtoehtoja, kuten mocktaileja. Kuulemme myös mielellämme opiskelijoiden ideoita holittomista tapahtumista, eli laita rohkeasti viestiä ideastasi!

METKAa toivotaan enemmän kampuksille, esimerkiksi ständeilemään. Lisäksi julisteita tai muita mainoksia toivotaan laajemmin ympäri kampusta
Ständit keskittyvät orientaatio-viikkoihin ja esimerkiksi erilaisten tempausten, kuten Opiskelijoiden mielenterveysviikon yhteyteen. Vaikka ständeily onkin hauskaa, ei resursseja riitä siihen kovin usein. Julisteiden sijaan pyrimme käyttämään jatkossa uusia infonäyttöjä, joita on asennettu jokaiselle kampukselle useaan paikkaan. Näyttöjä on asennettu paikkoihin, joissa opiskelijat eniten liikkuvat. Julisteitakin varmasti tulee jatkossakin olemaan, mutta niille on valitettavasti hyvin rajatut paikat.

METKAn talous ja jäsenyyden hinta

Ennen wanhaan noin puolet Metropolian opiskelijoista oli METKAn jäseniä. Toiminta oli tästä johtuen laajempaa ja tavallaan pysyvämpää. Opiskelijakortin ja -edut sai käyttöönsä vain opiskelijakunnan jäsenyyden ostamalla.

Vuonna 2018 METKAn edustajisto teki harkitun päätöksen vapauttaa opiskelijatunniste kaikkien opiskelijoiden saataville. Tämä johti jäsenmäärän laskuun ja samalla jäsenmaksun nousuun.

Päätös johtui Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2015 tekemästä päätöksestä luoda tietorekisteri, johon kerätään kaikkien suomalaisten opiskeluun liittyvät tiedot ja josta opiskelija voi itse tarkistaa opiskelijastatuksensa. Koska opiskelijatunnisteen voi esittää kyseisestä Virta-palvelusta, olisi opiskelijakorttien pitäminen METKAn jäsenyyden takana ollut kyseenalaista.

Jäsenmaksun määrä ei ole tuulesta temmattu, vaan se perustuu laskelmiin ja ennusteisiin siitä, kuinka paljon METKA tarvitsee euroja toimiakseen hyvin. Tästä jäsenmaksu tällä hetkellä koostuu:

 • Toiminnan ylläpitäminen 16,80 €
 • Hankkeiden omarahoitus 4,00 €
 • Zone-liikuntapalvelut 6,00 €
 • Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK 5,50 €
 • OPKU+ 6,00 €
 • Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL 0,60 €
 • World Student Capital WSC 0,10 €

Yhteensä 39 €

Tulot ja menot

Tulot

 • Rahoitus- ja yhteistyösopimukset agreements 45 %
 • Hankeavustukset 20 %
 • Tapahtumat 10 %
 • Jäsenmaksut 10 %
 • Muut 15 %

*) Luvut on pyöristetty ja elävät hieman vuoden aikana mm. jäsenmäärän muutoksista johtuen, hankkeiden päättyessä ja tapahtumatuottojen varmistuessa.

Eniten rahaa tulee rahoitus- ja yhteistyösopimuksista. Tämä tarkoittaa Metropolia Ammattikorkeakoululta saatavaa rahoitusta, jonka käyttää METKA, sekä 3AMK-liittoumalta saatavaa rahoitusta, jonka käyttää Zone-liikuntapalvelut. Lisäksi METKA saa rahaa hankeavustuksina ja tapahtumatuottoina. Jäsenmaksujen osuus on noin 10-15 prosenttia METKAn vuotuisista tuotoista, vuodesta riippuen, mutta toisaalta jäsenmaksut ovat avainasemassa siinä, minkä laajuista toimintaa METKA pystyy järjestämään: teemmekö vain lakisääteiset tehtävät, vai enemmän?

Menot

 • Henkilöstökulut 50 %
 • Hallinto 20 %
 • Toiminta 17 %
 • Tapahtumat 8 %
 • Hallituksen palkkiot 5 %

*) Luvut on pyöristetty ja elävät hieman vuoden aikana mm. henkilöstömuutosten johdosta.

Eniten rahaa käytetään työntekijöiden palkkaamiseen. METKAlla ja Zonella on tällä hetkellä 7 kuukausipalkkaa saavaa henkilöä. Hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto saavat luottamustoimesta palkkiota, mutta summa ei ole verrattavissa palkkaan. Luottamustoimijat edistävätkin opintojaan enemmän tai vähemmän normaalisti sekä käyvät mahdollisesti myös töissä.

Lisäksi rahaa kuluu kaikkeen toiminnan pyörittämiseen, kuten pankkipalveluihin ja puhelinliittymiin. METKA on myös SAMOKin sekä Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäsen. Näille tahoille maksetaan vuosittain jäsenmäärään perustuvaa jäsenmaksua.

Kiitos kun luit tänne asti! Palautetta ja ideoita saa antaa ympäri vuoden vaikkapa sähköpostitse metka@metkaweb.fi ja Metkupostia-lomakkeella.

This post is also available in English.