Eurostudent VII -tutkimuksen mukaan (2019) Suomessa 24,8 %:lla ammattikorkeakouluopiskelijoista on lapsia. Määrä on ollut kasvussa, sillä opintoja suorittavat kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevat. Esimerkiksi korkeakouluun ei hakeuduta enää välttämättä suoraan toiselta asteelta ja pysytä samalla alalla eläkeikään saakka.

Lapsen saaminen opiskeluaikana tarkoittaa usein taloudellisia sekä ajankäytöllisiä haasteita. Tässä METKAn kokoamat vinkit perheelliselle Metropolian opiskelijalle:

Opintojen suorittaminen

Sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi opinnoista perheenlisäyksen johdosta, mikäli et ehdi osallistumaan opetukseen. Raskaus- tai vanhempainvapaasta aiheutuva poissaolo ei kuluta opintoaikaa, eikä tätä aikaa lueta mukaan poissaolokattoon (Metropoliassa voi normaalisti olla poissaolevana vain yhden lukuvuoden).

Ammattikorkeakouluilla ei ole velvollisuutta suunnitella opintojaksoja siten, että odottavan tai perheellisen erityistoiveet otettaisiin huomioon. Jokaisella on kuitenkin oikeus olla poissa opetuksesta ollessaan sairaana itse tai hoitaessaan sairasta lasta. Sallittujen poissaolojen määrästä tai opintojakson tavoitteista ei voida poiketa, mutta joustoa voi saada korvaamalla tunteja esimerkiksi ylimääräisillä tehtävillä. Ilmoita niille opettajille, joiden tunneilta joudut olemaan poissa ja kysy mahdollisuutta vaihtoehtoisiin suoritustapoihin.

Opiskelijat voivat varata Tuudon kautta vapaana olevia tiloja omaan käyttöön. Itsenäinen opiskelu onnistuu siis hyvin myös esimerkiksi ilta-aikaan. Mikäli olet raskaana, oppilaitoksesi on velvollinen järjestämään opintosi niin, ettet altistu raskauden aikana vaarallisille aineille opinnoissasi.

Voit hakea lisäaikaa opintojesi suorittamiseen. Lisäaikaa saa automaattisesti yhden vuoden opintojen normaaliin suoritusaikaan, sen jälkeen voi hakea harkinnanvaraista lisäaikaa. Tällöin sinulla pitää olla realistinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.

Jos koet perheen ja opiskelun yhdistämisen raskaaksi, ole yhteydessä esimerkiksi YTHS:ään, Metropolian opiskeluhyvinvointipalveluihin ja opinto-ohjaajaasi.

Opintojen rahoittaminen

Vanhempainvapaan aikana voit opiskella tai tehdä töitä sivutoimisesti ilman, että se vaikuttaa vanhempainpäivärahaasi. Jos työskentelet vain sunnuntaisin ja arkipyhinä, työtulosi eivät vaikuta vanhempainrahaan. Jos työskentelet enintään viisi tuntia päivässä, voit saada vanhempainrahan osittaisena. Jos työskentelet yli viisi tuntia päivässä, sinulla ei ole oikeutta vanhempainrahaan.

Jos lapsesi hoitaminen ei vaikuta opiskeluusi, voit saada vanhempainrahan lisäksi opintorahaa. Jos opiskelusi kuitenkin on päätoimista eli se ei tapahdu lapsen hoitamisen ohessa, ilmoita asiasta Kelaan. Näin saat vanhempainrahaa oikean määrän.

Myös kotihoidontukea ja opintorahaa voi nostaa yhtä aikaa, jos opiskelee ja hoitaa lasta kotona yhtä aikaa. Huomaa kuitenkin, että kotihoidontuki on opintotuen vuositulorajoissa huomioitava tulo.

Huomioi myös, että opintojen tulee edetä keskimäärin 5 opintopistettä nostettua tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä lukukaudessa, mikäli nostat opintotukea. Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa opiskeluaikaa voidaan kuitenkin pidentää vanhemmuuden takia.

Jos olet alaikäisen lapsen huoltaja, voit saada 279,38 euron opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen, joka on 122,05 e/kk ainakin vuoden 2023 loppuun saakka. Lasten lukumäärä ja se, kenen luona lapsi asuu, eivät vaikuta huoltajakorotukseen. Huoltajakorotusta ei voi hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

Olet opiskelijana oikeutettu saamaan yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin kaikki muutkin. Asumistuki maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle. Lapsen syntymän jälkeen kannattaakin hakea asumistuen tarkistamista. Asumistuen määrä voi muuttua, kun ruokakunnan koko kasvaa ja tulot muuttuvat.

Toistaiseksi perheelliset opiskelijat voivat saada myös aikuiskoulutustukea, mikäli sen saamisen ehdot, kuten työssäoloaika, täyttyvät. Et voi saada aikuiskoulutustukea ja Kelan opintoetuuksia yhtä aikaa. Jos saat Työllisyysrahastolta hylkäävän päätöksen aikuiskoulutustuesta, voit hakea sen jälkeen Kelasta opintotukea.

Hallitus esittää muutoksia opintotukeen. Esityksen mukaan opintorahan huoltajakorotusta suurennettaisiin. Uusi määrä olisi 141,63 e/kk ja muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 aikana.

Ota METKAan yhteyttä, jos:

…esimerkiksi lapsen sairastumisesta johtuvaa poissaoloa ei pysty korvaamaan ylimääräisellä tehtävällä ja opintojakso meinaa jäädä suorittamatta. Perheellisiä opiskelijoita velvoittavat samat oppimistavoitteet, mutta opintoja tulisi voida edistää joustavasti.

…havaitset kampuksella esteellisiä tiloja esimerkiksi vaunujen kanssa kulkemiseen. Huom. oppilaitokset ja esimerkiksi luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, eikä mikään sääntö kiellä lapsen tuomista tunnille. Varmistathan kuitenkin, että tämä sopii myös opettajalle ja muille opiskelijoille, sillä kaikille on taattava työskentelyrauha.

…sinulla on idea tapahtumasta tai toiminnasta, jota METKA voisi järjestää perheellisiä opiskelijoita silmällä pitäen. METKAn alaisuudessa pääset mm. osallistumaan kerhotoimintaan, liikuntaan (myös omatoimivuorot sinulle sopivampaan aikaan), hengähtämään ja pelailemaan lautapelejä Kampus Loungeen sekä vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin. Esimerkiksi opiskelijaedustajana toimiminen ei sido sinua isoon työmäärään.

Lähteet:

This post is also available in English.