Valtteri Markula on kätilötyön opiskelija ja Metropolian hallituksen jäsen. Hän on ainoa opiskelijaedustaja Suomen suurimman ammattikorkeakoulun korkeimmassa operatiivisessa päätöksentekoelimessä. Paikka on tuulinen ja haastava. Mitä vuosi on hänelle opettanut ja mitä sanottavaa hänellä on seuraajalleen? Haku Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajaksi on auki nyt!

 

Olen toiminut opiskelijoiden edustajana Metropolia ammattikorkeakoulun hallituksessa toukokuusta 2019 alkaen. Edustajan Metropolian hallitukseen valitsee vuosittain METKAn edustajistovaaleissa valittu edustajisto, jonka jälkeen päätöksen vielä muodollisesti vahvistaa Metropolian yhtiökokous. 

Toimikausi kestää aina yhden vuoden ajan yhtiökokouksesta aina seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Opiskelijaedustaja Metropolian hallituksessa on äänivaltainen hallituksen jäsen, muut hallituksen jäsenet ovat Metropolian omistajakuntien (Helsinki, Vantaa, Espoo) edustajia sekä Metropolian henkilökunnan edustaja. 

Itse olen aikaisemmin toiminut opiskelijakunta METKAn hallituksen puheenjohtajistossa ja silloin heräsi kipinä jatkaa vielä opiskelijoiden edunvalvonnan parissa, joten viime vuonna pyrin ja tulin valituksi tähän tärkeään tehtävään. Vuoteni Metropolian hallituksessa on yllättänyt positiivisesti, ja on ollut minulle henkilökohtaisesti kuluneen vuoden parhaita oppimiskokemuksia.

Talous, strategia ja kampusmuutot asialistalla

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa muutaman tunnin kokoukseen, mutta varsinainen työmaa onkin kokouksen materiaaleihin perehtyminen ennen kokousta. Kokouksissa käsitellään nopeassa tahdissa joskus suuriakin asiakokonaisuuksia. Ainakin itselle etenkin talouden seurantaan liittyvien dokumenttien ymmärtäminen ja oikeiden johtopäätösten tekeminen on varsinkin aluksi vaatinut melko paljon työtä. 

Metropolia on osakeyhtiö, jonka hallituksen tehtävänä on päättää korkeakoulun strategisista tavoitteista, aloituspaikkojen määrästä, budjetista ja tehdä päätökset suurimmista sekä merkittävimmistä asioista, esimerkiksi kampusmuutoista. Hallitus huolehtii myös yhtiön hallinnosta ja siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Toiminnassa Metropolian hallituksessa muutenkin korostuu talous ja siihen liittyvät tunnusluvut sekä henkilöstöasiat. Muihin asioihin liittyviä päätöksiä on vähemmän ja ne onkin usein niin pitkälle valmisteltuja, ettei niihin enää hallituskäsittelyssä ole tarpeen enenmälti puuttua. Päätöksistä mieleeni kuluvalta kaudelta ovat jääneet talousasioiden ohella erityisesti Metropolian uuden strategian hyväksyminen, henkilökunnan työehtosopimuksen vaihtaminen sekä ne useat kerrat kun on käsitelty henkilöstön tulospalkkiomallia.

Minkälaisesta osaamisesta on hyötyä?

Juuri kukaan korkeakouluopiskelija ei ole kokenut pitkänlinjan hallitusammattilainen, eikä sitä tässä opiskelijaedustajan tehtävässä vaadita. En ole sellainen itsekään. Itselläni tehtävässä aloittamista helpotti kokoustekniikan osaaminen, Metropolian toiminnan tunteminen sekä hyvät verkostot eri alojen opiskelijoihin sekä opiskelijakuntaan. Nämä kaikki helpottivat ainakin omalla kohdalla erinäisiin asioihin perehtymistä sekä Metropolian hallituksessa toimimista. Haittaa ei ollut myöskään omasta kiinnostuksestani koulutuspolitiikkaa kohtaan, sillä Metropolian hallituksessa käydään usein keskusteluja liittyen ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden vaikutuksesta Metropolian toimintaan. 

Mielestäni tärkeintä Metropolian hallitukseen pyrkijälle on aito kiinnostus Metropolian opiskelijoiden asioihin myös muissa tutkinto-ohjelmissa kuin omassaan. Lisäksi tärkeää on valmius tehdä yhteistyötä opiskelijakunnan kanssa, sekä siinä mielessä joustava kalenteri, että pystyy virka-aikaan pidettävät kokoukset siihen sovittamaan. Erityisen tärkeää on myös rohkeus argumentoida meidän opiskelijoiden näkökulmia esiin.

Seuraajan haku on nyt auki

Uusi opiskelijaedustaja Metropolian hallitukseen valitaan taas tänä keväänä. En ole itse pyrkimässä jatkokaudelle. Tämä tarkoittaa, että juuri sinusta voisi tulla seuraava opiskelijoiden äänitorvi Metropolian hallituksessa.

Kun harkitsee hakemista Metropolian hallitukseen opiskelijoiden edustajaksi, on tärkeä ymmärtää, mihin asioihin hallituksessa pystyy vaikuttamaan. Hallitus ei päätä yksittäisten tutkinto-ohjelmien kursseista tai niiden sisällöistä, ei yksittäisiin opettajiin liittyvistä asioista, eikä budjettikäsittelyn yhteydessä yleensä käsitellä yksittäisten tutkinto-ohjelmien rahoitusta tai tilannetta. 

Valtteri Markula
Kätilötyön tutkinto-ohjelma
Opiskelijaedustaja Metropolian hallitus 5/2019 – 5/2020

Haku on avoin kaikille Metropolian tutkinto-opiskelijoille 10.3.-31.3.2020 välisen ajan. Hakulomake on avoinna METKAn nettisivuilla osoitteessa www.metkaweb.fi/HaeSankariksi. METKA toivoo hallituksen opiskelijajäseneksi monipuolisesti hakemuksia eri tutkinnoista ja vuosikursseilta.

This post is also available in English.