Koronaepidemian vuoksi opiskelijoiden tukien kuten toimeentulotuen, opintotuen ja opintolainan ehdot muuttuvat väliaikaisesti. Opiskelijan kannattaa nyt tarkistaa tulevien kuukausien tulonsa ja tarkistaa oikeutensa opiskelijalle tarkoitettuihin tukiin.

Toimeentulotuen ehtoja on muutettu väliaikaisesti niin, että opiskelijalta ei velvoiteta opintolainan nostamista ennen toimeentulotuen saamista. Tämän seurauksena opintolainan nostaminen saattaa viedä opiskelijalta oikeuden toimeentulotukeen, sillä nostettu opintolaina laskettaisiin toimeentulotuen haussa käytettäväksi olevaksi tuloksi. Opiskelijalta ei myöskään väliaikaisesti edellytetä selvitystä työnhausta tai opintojen etenemisestä toimeentulotuen haussa. Väliaikaiset muutokset ehdoissa ovat voimassa kesäkuukausien ajan syyslukukauden alkuun saakka.

Opiskelijoilta ei ole tarpeen edellyttää selvitystä opintojen edistymisestä tai kesätyöpaikkojen hakemisesta. Opintolainan nostoa ei myöskään ole tarpeen edellyttää tuleville kesäkuukausille, ellei asiakas tosiasiallisesti opiskele kesäkuukausina. Mikäli asiakas kuitenkin on lainan nostanut, katsotaan sen olevan käytettävissä olevaa tuloa. Tämä linjaus olisi voimassa seuraavan lukukauden alkuun.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Kuntainfo: toimeentulotukiasioiden käsittelyn sujuvoittaminen epidemian aikana

Myös opintotuen ehtoihin on tehty koronaepidemian vuoksi määräaikaisia muutoksia. Jos opinnot eivät etene suunnitelmien mukaan ja opintopisteraja ei täyty koronaepidemian vaikutuksien vuoksi, voi opintotukea siitä huolimatta saada. Opiskelijan on myös mahdollista saada ylimääräisiä opintotukikuukausia. Koronaepidemian vaikutukset opiskeluun tullaan siis katsomaan hyväksyttäväksi ja painavaksi syyksi opintojen viivästymiselle.

”Poikkeusolot tullaan ottamaan huomioon opintotuen opintojen edistymisen seurannassa ja tukiajassa. // Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opinnot eivät edistyisi poikkeusolojen aikana riittävästi. // Poikkeusolot ja koronaepidemia voidaan katsoa hyväksyttäviksi syiksi opintojen hidastumiseen. Ministeriö ja Kela pohtivat ensi syksyllä suoritettavan opintojen edistymisen seurannan toteuttamiseen sellaisella tavalla, jolla vältyttäisiin turhilta selvityspyynnöiltä. // Tutkintokohtaista tukiaikaa voidaan pidentää enimmäisajan puitteissa erityisen painavan syyn vuoksi. Ministeriö ja Kela tulkitsevat poikkeusolot ja koronaepidemian sellaiseksi.”

Ministeri Hanna Kososen kolumni: Opintotuki joustaa poikkeusolosuhteissa https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-hanna-kosonen-opintotuki-joustaa-poikkeusolosuhteissa 

This post is also available in English.