Jokainen opiskelija tietää, että Suomessa korkeakouluun mennään työllä. Koulupaikkaa ei pysty ostamaan rahalla, eikä sieltä valmistuta rahalla. Suomessa jokainen tekee oman opiskelu-uransa itse, mutta siihen on myös tukea tarjolla. Opiskelija saa tukea muun muassa asumiseen, taloudelliseen pärjäämiseen sekä terveyspalveluihin. Lisäksi tukea tarjotaan eri opiskelijayhdistysten, opiskelijakunnan sekä oppilaitoksen taholta sosiaalisen verkoston luomiseen. Se käytätkö palveluita, on sinun päätettävissäsi.

Olen elämäni aikana ollut useissa erilaisissa tehtävissä. Listaan mahtuvat niin fyysisesti raskaat tehtävät kuten mansikanpoiminta tai nopeutta ja paineensietokykyä vaativat tehtävät kuten postivirkailijan työ jouluruuhkissa. Muistan edelleen, kun sain ilmoituksen ensimmäisestä kesätyöpaikasta mansikkamaalle. Hypimme raivoisasti ystäväni kanssa koulun liikuntasalissa ja huusimme “Anna sai töitä!” Jo silloin ammatilliset onnistumiset tuntuivat ihan älyttömän hyviltä.

Kun ajatellaan nuorten aikuisten hakeutumista työelämään ja yleisemminkin työnhakua törmätään usein yhteen työpaikkailmoituksen vakiolainiin, joka on ’’soveltuvuus tehtävään tai soveltuva tutkinto’’. Ennen opiskelemaan pääsyäni aloin huomata silloisessa työtehtävässäni, että kaipasin tuekseni laajempaa kansainvälistä ymmärrystä sekä työkaluja oivallusten esiin tuomiseen. Ajatuksia virtasi kyllä päässäni jatkuvasti, mutten osannut pukea niitä sanoiksi. Halusin avartaa ajatteluani. Enkä pelkästään sen vuoksi, että voisin edetä urallani vaan myös sen vuoksi, että ilman opiskelun antamaa haastetta ja työkaluja ei ole helppoa kehittää omaa ajattelua. Huomasin huolestuttavia puutteita myös kyvyissäni innovoida.

Syyni valita AMK

Syitä siihen miksi ammattikorkeakoulu on ollut minulle paras valinta, on monia.

  1. Ensimmäinen tunne siitä, että olen oikeassa paikassa tuli kohtaamisesta Metropolia Ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajan Mari Rupposen kanssa. Hän sai meidät uudet kokemaan olomme niin kovin tervetulleiksi. Tuntui kuin olisimme olleet kaikista opiskelijoista kaikkein tärkeimpiä. Mari loi meille tunteen, että olemme valittuja ja lupasi meille hienoa tulevaisuutta.
  2. Työelämässä oman position tehtävät tulevat kyllä tutuksi, mutta niistä irrottautuminen on vaikeaa.
    En pystynyt aikaisemmin lainkaan ymmärtämään tai asettumaan esimieheni asemaan enkä siten ymmärtänyt hänen tehtäviään esimerkiksi yrityksen strategian käsittelemistä tiimikokouksissa. Opintojeni edetessä aloin näkemään organisaation tehtävät laajemmin ja ymmärsin monia esimieheni tehtävien tavoitteita. Opin siis kykyä asettua asemaan, joissa en ole itse. Opintoni auttavat minua myös arvioimaan tulevaisuuden kiinnostavia työtehtäviä.
  3. Kolmas tärkeä syyni ammattikorkeakouluun hakeutumiseen on kansainvälisyys. Opintojen edetessä ammattikorkeakouluopiskelijalla on mahdollisuus pyrkiä vaihto-opiskelemaan vieraaseen maahan ja kulttuuriin. Olin lukenut korkeakoulujen mahdollistamasta vaihto-ohjelmasta ja heti opintojeni edettyä hainkin mieleiseeni kohteeseen.
  4. Neljäs ja ehkä yksi ratkaisevimmista syistä ammattikorkeakoulun valikoitumiseen omaksi koulutuspolukseni oli mahdollisuus jatkokouluttautumiseen ylempään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon maisteriksi. Tiesin, että jos haluan edetä ammatillisesti ja jaksan panostaa, minulla on myös mahdollisuus jatkaa opintoja. Ammattikorkeakouluopinnot vaativat sitoutumista ja hyviä arvosanoja, mutta tulospalkkio kyllä maksetaan myöhemmin. Opintoja on mahdollisuus jatkaa laajasti monille eri koulutusaloille.
  5. Viidentenä eikä vähimpänä syynä ovat yhteisöllisyys sekä ammattikorkeakoulujen laaja-alainen ja tiivis yritysyhteistyö. Vuosien saatossa rakennettu laaja yritysverkosto mahdollistaa opiskelijoille paitsi harjoittelupaikkoja myös turvallisia väyliä suoraan työelämään heti valmistumisen jälkeen. Yhteisöllisyydellä tarkoitan puolestaan kaikkia niitä uusia mitä todennäköisimmin elinikäisiä ystävyyssuhteita mitä olen saanut ja tulen opintojeni aikana saamaan.

Anna Linho
METKAn hallituksen jäsen


Kirjoitus on osa Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n juhlavuoden kampanjaa. Lue metkalaisten kirjoitukset aiheesta.

#siksiAMK #ylpeästiAMK

This post is also available in English.