METKA jakaa vuosittain kunniakirjoja ja ansiomerkkejä vuosijuhlissaan. Tunnustuksen saajiin voi jokainen vaikuttaa. Jaamme aina ennen vuosijuhlia lomakkeen, jonka kautta voit nimettömästi käydä antamassa ehdotuksia, kuka sinun mielestäsi ansaitsee kunniaa esimerkillisestä toiminnastaan edellisenä vuonna.

METKAn edustajisto tekee lopulliset päätökset, keille tunnustukset myönnetään.

Vuoden 2020 palkitut ovat:

 • Ilkka Helo, kultainen ansiomerkki
 • Maria Jokinen, hopeinen ansiomerkki
 • Niko Tiranis, hopeinen ansiomerkki
 • Aku Aarva, hopeinen ansiomerkki
 • Matti Tujula, hopeinen ansiomerkki
 • Nea-Maria Törmänen, hopeinen ansiomerkki
 • Jenni Anjala, vuoden tutor
 • Aija Tolvanen, vuoden tutorvastaava
 • Titta Komssi, vuoden opettaja
 • Tiina Kaaresvirta, vuoden henkilökunnan jäsen
 • Poikkitieteellinen mölkky, vuoden tapahtuma
 • MYRO ry, vuoden opy
 • Janne Nuolioja, vuoden edunvalvoja
 • Noora Kokko, vuoden aktiivi
 • Ilmainen opiskelijakortti, vuoden ilmiö

 

Myönnetyt kunniakirjat ja ansiomerkit 2020

Ilkka Helo, kultainen ansiomerkki

Ilkka Helo 2019Ilkka Helo on toiminut METKAn tiedottajana pitkän aikaa ja tänä vuonna tulee täyteen 10 vuotta. Silti hän tarttuu jokaiseen ideaan innoissaan ja antaa sen toteuttamiseen täyden panoksensa. Hänen kädenjälkensä on voinut nähdä melkeinpä missä vain METKAn julisteessa jo monen vuoden ajan.
Unohtamatta sitä, että maskotti Metkusta tehty pehmolelu ja haalari ovat Ilkan käsialaa.

Ilkka Helon antamasta työpanoksesta METKA haluaa myöntää hänelle kultaisen ansiomerkin.

En olisi koskaan uskonut, millainen matka on edessä, kun aloitin METKAssa toukokuussa 2010! METKA on ollut upea  työympäristö, jossa olen saanut kehittää osaamistani, kokeilla asioita ja tutustua upeisiin ihmisiin.

 

Tullessani METKAan opiskelijakunnalla oli ikää vasta pari vuotta ja itsellänikin sitä oli merkittävästi vähemmän. Olemme molemmat kasvaneet ja muuttuneet vuosien varrella. Tätä matkaa on ollut hienoa seurata lähietäisyydeltä!

 

Olen todella kiitollinen tästä tunnustuksesta, mutta ennen kaikkea näiden vuosien tuomista kokemuksista, opeista ja ihmisistä.

Maria Jokinen, hopeinen ansiomerkki

Maria Jokinen on tehnyt opiskelijoiden edunvalvontaa monella tasolla METKAssa hallinnon opiskelijaedustajana, hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana, sekä myös jatkanut toimintaa METKA-vuosien jälkeen SAMOKin varapuheenjohtajana ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana. Hän on alumnina ollut valmis auttamaan ja tämän vuoden ensimmäiseen edustajiston kokoukseen Maria tuli motivoimaan uusia edaattoreita.

Maria Jokiselle METKA haluaa myöntää hopeisen kunniamerkin pyyteettömästä toiminnastaan opiskelijoiden edunvalvonnan hyväksi monen vuoden aikana METKAssa.

Niko Tiranis, hopeinen ansiomerkki

Niko Tiranis on toiminut vuoden METKAssa tehden esimerkillistä työtä yritysyhteistyön parissa. Hän teki monia sopimuksia kautensa aikana, sekä loi hyvän pohjan jatkaa työtään oman kautensa jälkeen. Tämä työ ei kuitenkaan jäänyt Nikolla vain omaan kauteensa. Hän auttoi seuraajaansa kädestä pitäen niin sopimusten laatimisessa kuin neuvotteluissa, ja tätä hän teki METKAn kerhon 4Towersin puheenjohtamisen ohella.

Tästä korvaamattomasta alumnitoiminnasta ja oman kautensa yritysyhteistyöstä METKA haluaa myöntää hopeisen ansiomerkin Niko Tiranikselle.

Toimin 2018 hallituksessa jäsenpalveluiden ja yritysyhteistyön parissa. 2018 oli erikoinen vuosi sillä tavalla, että tehtiin jäsenennätys. Oltiin irtautumassa Frankista, joten opiskelijakuntien pääkaupunkiseudulla piti kehittää omia jäsenetuja. Edustajisto päätti lähes tuplata jäsenmaksun ja silti jäsenmäärä pysyi samalla tasolla. Saatiin avattua Myyrmäkeen ja Arabiaan toimivat M-Pisteet. 2018 tapahtui paljon hyviä juttuja.

 

Valitettavasti tapahtui myös ikäviä asioita. Metropolian ja METKAn yhteistyössä oli haasteita, jotka tuottivat hallitukselle ja työntekijöille lisätekemistä. 

 

Lopulta kuitenkin yllätti eniten työmäärä, joka oli loputon. Jos halusi saada muutosta aikaan, niin sai tehdä hommia aamusta iltaan ja silloinkaan ei ollut varma, että riittääkö tunnit. Metropoliassa on paljon potentiaalia tehdä siistejä juttuja ja sen takia kannustan teitä kaikkia opiskelijoita ideoimaan, tuomaan ideoita esille ja tarjoamaan apuanne niiden toteuttamiseen. Tälläkin hetkellä parhaat asiat tapahtuu yhteistyön kautta, kuten Wappu ja tutorointi. Metropolia on mahdollisuuksia täynnä.

Aku Aarva, hopeinen ansiomerkki

Aku Aarva 2013Aku Aarva on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden asemaa työskennellessään METKAssa. Hänet tunnetaan myös laajemmin opiskelija-aktiivien kentällä. Siirryttyään METKAsta eteenpäin seuraaviin haasteisiin, jatkoi hän myös Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja METKAn toiminnan tukemista.

Ollessaan METKAssa tällä henkilöllä oli tärkeä rooli METKAn aseman lujittamisessa korkeakoulussa ja tästä toiminnasta METKA haluaa myöntää Aku Aarvalle hopeisen ansiomerkin.

Matti Tujula, hopeinen ansiomerkki

Matti Tujula on toiminut METKAssa edunvalvonnan asiantuntijana viiden vuoden ajan. Hän on toimiessaan muovannut METKAn edunvalvontaa uuteen suuntaan suurella kädellä ja näin jättänyt jälkensä seuraajalleen. Vaikkei hän enää toimi METKAssa, silti Mattia tapaa milloin missäkin. Hän jakaa tietämystään mielellään ja antaa konsultaatiota ongelmissa.

METKA haluaa antaa Matti Tujulalle hopeisen ansiomerkin tunnustuksena toiminnastaan METKAn hyväksi.

Olen nöyrästi kiitollinen METKAlle, koska sain tehdä sisällöllisesti merkityksellistä työtä innostuneiden, motivoituneiden ja hauskojen ihmisten kanssa! Opin todella paljon ja työssä oli mahdollisuus kokeilla, ideoida ja haastaa niin itseään kuin muitakin. Sain liudan ystäviä ja ison kasan sydäntä lämmittäviä muistoja. Metku jäi ikuiseksi suosikkimaskotikseni.

Nea-Maria Törmänen, hopeinen ansiomerkki

Nea-Maria Törmänen on tehnyt pitkän taipaleen opiskelija-aktiivina METKAssa; hallituksen jäsenenä, METKAn Speksissä ja edustajiston puheenjohtajana, tämän lisäksi hän toimi kaksi vuotta Demonin puheenjohtajana. Nea-Maria on luonut METKAsta positiivista ja hyvää tekevää kuvaa toiminnallaan opiskelijoiden keskuuteen. Sen lisäksi hän on nostanut esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta esiin toimikausinaan, ja näin antanut panoksensa siihen että voimme ylpeästi olla opiskelijakunta opiskelijakuntakentän eturintamassa ajamassa yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden etua.

Tästä toiminnasta METKA haluaa myöntää Nea-Maria Törmäselle hopeisen ansiomerkin.

Iso kiitos METKAlle ja erityisesti edustajiston jäsenille hopeisesta ansiomerkistä.

 

METKA-vuodet ovat olleet heittämällä opiskeluaikani parhaat vuodet ja olen saanut roppakaupalla osaamista, itsetuntemusta ja rakkaita ystäviä. Erityisen kiitollinen olen hopeisen ansiomerkin perusteissa mainitusta esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden esiin nostamisesta, sillä ne ovat itselleni todella tärkeitä arvoja ja olen iloinen, että olen voinut olla osana yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämistä opiskelijakunnassa.

Jenni Anjala, vuoden tutor

Jenni Anjala on toiminut tutorina kevään 2018 tutorkoulutuksesta asti innokkaana ja aina valmiina auttamaan. Hän on omalla toiminnallaan tuonut positiivisuutta ja innostusta tutortoimintaan. Hän on aina rientänyt auttamaan ryhmää kuin ryhmää hymyssä suin, jos sille on ollut tarvetta.

METKA haluaa palkita Jennin asenteen ja esimerkillisen toiminnan tutorina vuoden tutor -kunniamaininnalla

METKAn tutorina ja tutorvastaavana toimiminen on ollut itselle tärkeä ja merkittävä juttu opintojen ohella. Vaikka välillä tuntunut, että homma on räjähtänyt käsiin, on tukena ollut tutortoimissa ihan huipputiimi ja kaikesta ollaan selvitty aina. Olen päässyt todistamaan monia onnistumisen hetkiä, ystävystymään ja pitämään niin paljon hauskaa.

Aija Tolvanen, vuoden tutorvastaava

Aija Tolvanen on toiminut Myyrmäessä tutorvastaavana vuoden 2019 ajan. Aijan tutorvastaava kausi ei ollut mikään helpoin, mutta kaikista vastoinkäymisistä huolimatta hän on saanut aikaan suuren asennemuutoksen tutoreissa ja jättänyt seuraajilleen muutostyön jatkamiselle parhaat mahdolliset lähtökohdat. Hän on tehnyt suuret ponnistukset tutorkulttuurin muuttamiseksi pyyteettömästi koko kampuksella.
Juuri tästä toiminnasta METKA haluaa myöntää vuoden tutorvastaavan kunniamaininnan Aija Tolvaselle.

Titta Komssi, vuoden opettaja

Titta Komssi toimii lehtorina Metropolian Ammattikorkeakoulussa fysioterapiassa. Hänellä on aina aikaa opiskelijoille ja antaa jopa omasta ajastaan, jotta jokainen opiskelija osaa kurssin asiat kurssin lopuksi. Titta tarttuu opetukseen innostavalla asenteella ja tempaisee kaikki opiskelijat mukaan opiskelemaan.

Hän tekee tätä arvokasta työtä opiskelijalähtöisesti ja siitä METKA haluaa myöntää vuoden opettaja -kunniamaininnan Titta Komssille.

Lämmin ja suuri kiitos opiskelijoille ja METKAlle tästä hienosta ja merkittävästä tunnustuksesta. Opettajana haluan olla läsnä, kuunnella, kannustaa, tukea ja toimia nykytiedon valossa. Haluan innostaa opiskelijat tunnistamaan vahvuutensa ja uskomaan omaan pystyvyyteensä kohti osaavaa ammattilaisuutta.

Tiina Kaaresvirta, vuoden henkilökunnan jäsen

Tiina Kaaresvirta toimii oppilaitospappina Metropolian Ammattikorkeakoulussa ja tekee siellä työtä poikkitieteellisesti kaikkien opiskelijoiden hyväksi. Hän ottaa jokaisen huomioon toiminnassaan, sekä oman lämpimän ja luotettavan olemuksensa ansiosta saa luotua luottavaisen ilmapiirin keskustelulle kuin keskustelulle.

METKA haluaa myöntää Tiina Kaaresvirralle vuoden henkilökunnan jäsen -kunniamaininnan hänen esimerkillisestä toiminnastaan kaikkien Metropolian opiskelijoiden hyväksi.

Olen tehnyt yhteistyötä Metkan kanssa jo vuodesta 2013, eli siitä asti kun aloitin työn oppilaitospappina Metropoliassa.  Oppilaitospappien ja METKAn yhteistyöllä on pitkät perinteet jo ennen tätä.

 

Kohokohtia minulle ovat ne tehtävät, joita kulloinkin teen, ja myös mukava rupattelu opiskelijoiden kanssa ja heihin tutustuminen. Mieltä lämmittää aina Metropolian alumnien, vanhojen tuttujen, tapaaminen METKAn tapahtumissa ja kuuleminen, miten heidän elämänsä on mennyt eteenpäin. METKAn tapahtumissa on hyvä meininki ja paljon iloa. Siihen on hyvä liittyä. Elämä on iloinen asia! 

 

Ajattelen, että METKAn ja kirkon oppilaitosyhteistyön arvot ovat käsi kädessä. Olemme yhdenvertaisesti tukemassa kaikkia opiskelijoita ja auttamassa heitä eri tavoin. Teemme työtä vahvistaaksemme meidän yhteisöämme, jotta jokaisella olisi täällä hyvä olla. Meidän puoleemme voi myös aina kääntyä, ja apua ja tukea saa. Kenenkään ei pidä jäädä yksin. Yhteistyötä myös kehitetään koko ajan, aina paremmaksi ja paremmaksi ja katsotaan yhdessä tulevaisuuteen. Olen todella iloinen tästä kaikesta hyvästä.

 

METKAn kanssa tehdyn yhteistyön kautta olen kohdannut ja tutustunut valtavaan määrään opiskelijoita. On heitä, joilla menee hyvin ja heitä, joilla on elämässä nyt vaikeuksia. Moni sanoo, että oli nähnyt minut juurikin METKAn tapahtumassa, ja siitä oli virinnyt ajatus, että haluaisi tuoda elämän haasteita yhdessä pohdittavaksi. Ilman METKAa näitä keskusteluja ei ehkä olisi syntynyt. 

 

Minusta METKAlaiset ovat  kuin hyväntahdon lähettiläitä. METKA on äärettömän arvokas Metropolian yhteisölle. On hienoa saada tehdä yhteistyötä METKAlaisten kanssa!

Poikkitieteellinen mölkky, vuoden tapahtuma

Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO ry:n jokavuotinen Poikkitieteellínen mölkky kerää poikkitieteellisesti vapun alla opiskelijoita Kaisaniemen kentälle pitämään hauskaa ja pelaamaan vanhaa kunnon mölkkyä. Tässä tapahtumassa on aina positiivinen ja rento tunnelma, ja vaikka häviöitä tulee, se ei kuitenkaan tunnelmaa latista.

METKA haluaa myöntää tunnustuksena tästä tapahtumasta UIO ry:lle vuoden tapahtuma -kunniamaininnan.

MYRO ry, vuoden opy

Myllypuron rakennusalan opiskelijat – MYRO ry on vasta vuoden vanha yhdistys, jonka toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin Myllypurossa. Yhdistys on selvinnyt muutoista ja muutoksesta hyvin, eikä ole antanut sen näkyä toiminnassa, vaan heidän toiminnasta paistaa ulospäin into ja ilo yhdessä tekemiseen. Eikä tämä yhdessä tekemisen into rajoitu vain yhdistyksen sisälle, vaan poikkitieteellisten tapahtumien kautta he jakavat sitä muiden yhdistysten kanssa.

Tästä esimerkillisestä toiminnasta METKA haluaa myöntää MYROlle vuoden opiskelijayhdistys -kunniamaininnan.

Kiitos palkinnosta, olemme ensimmäisenä vuotena onnistuneet saamaan yhdistyksen toimimaan ja kasvatettua etenkin tapahtumia, edunvalvontaa ja liikuntatoimintaa. Muutto uudelle kampukselle on työllistänyt, sillä kaikki vanhat perinteet jouduttiin kuoppaamaan/muuttamaan. Kiitos myös muille yhdistyksille yhteistyöstä, etenkin heille jotka ovat samalla kampuksella nyt meidän kanssa. Kiitoksen esitti MYRO ry:n puolesta heidän vuoden 2019 varapuheenjohtaja Veikko Jokelainen.

Janne Nuolioja, vuoden edunvalvoja

Janne Nuolioja on toiminut Helsingin tekniikan opiskelijat – HTO ry:n edunvalvontavastaavana kaksi vuotta. Suurimman työn Janne pääsi tekemään viime vuonna kun Leppävaaran kampus vajosi ja opiskelijat joutuivat muuttamaan väistötiloihin Karamalmille. Janne istui kampuskokouksissa muistuttamassa opiskelijoiden perustarpeista, kuten jatkojohdoista kannettavien lataamista varten ja luokkia jakavista elementeistä.

Hyvästä perusedunvalvonnan työstä, jota Janne on tehnyt HTOssa ja tästä edunvalvonnallisesta ponnistuksesta viime vuonna Karamalmilla METKA haluaa myöntää edunvalvonnan kunniamaininnan Janne Nuoliojalle.

Noora Kokko, vuoden aktiivi

Noora Kokko on ollut mukana opiskeluaikanaan yhdessä jos toisessa vastuutehtävissä. Hän on paiskinut hommia niin opiskelijayhdistyksessa, Kaljaasin parissa, edustajistossa kuin METKAn Speksissäkin. Nämä kaikki vastuutehtävät Noora on hoitanut pitkäjänteisellä otteella ja innokkaalla asenteella.

Tämän takia METKA haluaa myöntää Noora Kokolle vuoden aktiivi kunniamaininnan.

 

Kiitos! Tämä tunnustus lämmittää mieltä kovasti. On ollut ilo työskennellä osaavien ja auttavien ihmisten kanssa.

Ilmainen opiskelijakortti, vuoden ilmiö

Ilmainen opiskelijakortti on ilmiö, josta Metropolian opiskelijat pääsevät nykyään nauttimaan. METKAn mielestä se on jokaisen opiskelijan perusoikeus. Tämän heille myönsi vuoden 2018 edustajisto pitkän keskustelun jälkeen.

Tästä keskustelusta ja päätöksestä METKA haluaa palkita vuoden 2018 edustajiston myöntämällä sille kunniamaininnan ilmaisesta opiskelijakortista vuoden ilmiönä. Kunniakirja luovutettiin vuosijuhlissa vuoden 2018 edustajiston puheenjohtajalle Nea-Maria Törmäselle.

Me METKAssa olemme muutoksen aallonharjalla. Olimme ensimmäinen opiskelijakunta, joka antoi opiskelijakortin kaikille opiskelijoille maksutta. Se on rohkeutta ja kykyä katsoa tulevaisuuteen. Lausui hallituksen 2020 puheenjohtaja Essi Lumme vuosijuhlapuheessaan lauantaina 7.3.2020.

This post is also available in English.