Kuvistuskuva, jossa teksti "708 vastausta! Kiitos kaikille METKAn etäopiskelukyselyyn vastanneille! Julkaisemme tuloksia lähiaikoina"

Opiskelijakunta METKA toteutti Metropolian opiskelijoille etäopiskelua ja opiskelijoiden hyvinvointia poikkeusoloissa koskevan kyselyn 21.-30.4. välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 708 vastausta. Monivalintakysymysten ohella vastaukset sisälsivät yhteensä 1553 sanallista vastausta avoimissa kysymyskentissä.

Kyselyyn vastanneet edustivat kattavasti Metropolian opiskelijoita. Vastauksia saatiin tekniikan alalta 316, sosiaali- ja terveysaloilta 198, liiketalouden alalta 125 ja kulttuurin alalta 67. Kahdessa vastauksessa ei ollut tietoa opintoalasta. Vastauksista 53 saatiin englannin kielellä. Kyselyn perusteella vastauksia voidaan jaotella myös opintojen vaiheen, kampuksen ja opiskelijakunnan jäsenyyden mukaan. Myös näiden mukaan otos edustaa hyvin Metropolian opiskelijoita.

Kyselyn suosio lämmittää opiskelijakunnan mieltä. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita Metropolian opiskelijoita. Opiskelijoilla on sanottavaa ja toive kuulluksi tulemisesta korona-viruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

METKA kokee vastuukseen perehtyä kyselyn tuloksiin huolellisesti, viedä niiden sanomaa eteenpäin Metropolian sisällä ja tuoda julkisuuteen vastausten kertomaa viestiä.

 

Janne Levänen, METKAn hallituksen jäsen

METKA on päättänyt laatia tuloksista raportin, joka tullaan julkaisemaan muutaman viikon kuluessa. Vastausten suuren määrän vuoksi tulosten tulkintaan on käytettävä riittävästi aikaa.

 

Lisätietoja

Tekla KosonenTekla Kosonen
Hallituksen jäsen
Edunvalvonta, häirintäyhdyshenkilö
050 355 5300
Janne LevänenJanne Levänen
Hallituksen jäsen
Edunvalvonta
050 355 5301
Sakari Tuomisto
Edunvalvonnan asiantuntija
Opiskelija-asiahenkilö
045 267 0828

This post is also available in English.