Sinisellä pohjalla teksti "Miten opiskelijat ovat kokeneet poikkeusolot? METKAn raportti: Siirtyminen etäopiskeluun onnistui, mutta opiskelijoilla on raskasta" sekä kuva Metku-kissasta

METKA on julkaissut raportin 21.-30.4. tehdystä etäopiskelukyselystä. Kyselyyn saatiin yhteensä 708 vastausta Metropolian opiskelijoilta. Monivalintakysymysten ohella vastaukset sisälsivät yhteensä 1553 sanallista vastausta avoimissa kysymyskentissä. 

Raportti sisältää kyselyn tuloksia etäopetukseen siirtymisen onnistumisesta, opiskelijoiden hyvinvoinnista, opetuksessa tapahtuneista muutoksista ja Metropolian muusta toiminnasta poikkeustilanteessa.

Opiskelijoiden kokemusten mukaan siirtyminen opetukseen onnistui kohtuullisesti nopeasta aikataulusta huolimatta, mutta opiskelijoiden jaksaminen ja opiskelumotivaatio ovat olleet koetuksella. Vastaajista 62 prosenttia kertoo motivaationsa ja 49 prosenttia jaksamisensa heikentyneen. Poikkeusolojen keskellä valtaosa (58 %) opiskelijoista kokee, että opetuksen laatu on heikentynyt. Vastauksista nousee onnistumisina esiin Metropolian tiedotus poikkeustilasta ja tekniikan toimivuus etäopetuksessa. Opiskelijoista 53 prosenttia arvioi Metropolian onnistuneen tiedotuksessa ja 76 prosenttia kertoo tekniikan toimineen hyvin.

 

Raportti on luettavissa täältä: METKAn raportti etäopiskelukyselyn tuloksista

 

Kysely etäopetuksesta toteutettiin yhteistyössä kattojärjestömme Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOKin kanssa osana laajempaa valtakunnallista vertailua AMK-opiskelijoiden voinnista poikkeustilan aikana.

 

Lisätietoa raportista:

Sakari Tuomisto
Edunvalvonnan asiantuntija
Opiskelija-asiahenkilö
045 267 0828
Nimo SamatarNimo Samatar
Hallituksen varapuheenjohtaja
Edunvalvonta
050 382 7653
Tekla KosonenTekla Kosonen
Hallituksen jäsen
Edunvalvonta, häirintäyhdyshenkilö
050 355 5300
Janne LevänenJanne Levänen
Hallituksen jäsen
Edunvalvonta
050 355 5301

This post is also available in English.