Hankkeet

Metropolia on the Move

Metropolia on the Move -hankkeella:

  • liikunnallistetaan opiskelua, opetusta ja opiskeluympäristöä
  • kannustetaan liikunnalliseen elämäntapaan ja lisätään yhteisöllisyyttä
  • luodaan olosuhteet arki- ja hikiliikunnalle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat, joita osallistetaan tiiviisti hankkeen eri vaiheissa. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelu- ja työkykyä.

Hanketta toteuttaa Metropolian Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA.

Taustaa hankkeelle

Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan korkeakouluopiskelijat istuvat päivittäin keskimäärin lähes 11 tuntia. Vain 18 prosenttia opiskelijoista istuu päivän aikana vähemmän kuin kahdeksan tuntia. Ammattikorkeakouluopiskelijoilla runsas istuminen on yliopisto-opiskelijoita yleisempää. Suositusten mukaista kuntoliikuntaa korkeakouluopiskelijoista harrastaa noin kolmannes ౼ rankka hikiliikuntakaan ei kuitenkaan riitä kompensoimaan päivittäisen istumisen ja paikallaanolon aiheuttamia haittoja. Sen sijaan jo lyhyetkin tauot opiskelun lomassa lisäävät verenkiertoa aivoissa ja suurissa lihasryhmissä, mikä parantaa esimerkiksi yleistä vireystilaa, oppimiskykyä ja muistia.

Valtakunnallisten korkeakoululiikunnan suosituksissa esitetään, että korkeakouluissa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota päivittäisen istumisen vähentämiseen ja opiskeluympäristön liikunnallistamiseen.

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen liikkuva korkeakoulu -ohjelmakokonaisuuden alta. Rahoitus on myönnetty ehdollisesti kolmelle vuodelle, eli jatkoaikaa haetaan ministeriöltä vuosittain.

Julkaisut

Yhteistyössä

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL
  • Liikkuva opiskelu -ohjelma
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Zone – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut

Lisätiedot

Miika Kyllönen
Hankekoordinaattori
miika.kyllonen@metkaweb.fi

This post is also available in English.